Szanowni Studenci,

 w związku z komunikatami MNiSW z 26 marca (Zasady funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia) i 27 marca (Kształcenie zdalne na uczelniach) informuję, że osoby, które mają niezamknięty semestr zimowy mogą uzupełniać braki w tradycyjny sposób (po świętach w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi – o ile Minister nie przedłuży zawieszenia zajęć dydaktycznych) lub zdalnie, wykorzystując do tego Microsoft Teams (logowanie jak do USOS-a), Skype'a lub inne komunikatory. W każdym przypadku szczegóły należy uzgodnić z prowadzącym dany przedmiot.

Przypominam, że USOS zostanie zamknięty 20 kwietnia br.

Jednocześnie proszę o bieżące sprawdzanie komunikatów, jakie pojawiają się na stronie MNiSW i naszego Wydziału.

Informuję, że istnieje możliwość odbycia darmowego szkolenia online w piątek 3 kwietnia, 2020 r. w godz. 14:00 – 16:00, dostęp przez LINK - Live event. Ponadto, materiały szkoleniowe znajdą Państwo na stronie https://www.aka.ms/ZdalnaNauka.  

  

dr hab. Ewa Roszkowska prof. AWF

Dziekan

Wydziału Turystyki i Rekreacji

 

 

Szanowni Państwo,

 w związku z zaistniałą sytuacją, przedłużam terminy zaległych zaliczeń i egzaminów do 20 kwietnia br. (nie trzeba pisać żadnych podań z prośbą o przedłużenie).

Informuję, że wszystkie zajęcia dydaktyczne i praca Dziekanatu są realizowane w trybie zdalnym.

 

dr hab. Ewa Roszkowska prof. AWF

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji

 

 

 

Szanowni  Nauczyciele i Studenci !

W związku z ogólnopolską  kwarantanną zmieniamy sposób realizacji dyżurów i konsultacji - zalecamy  ich prowadzenie  na drodze mailowej  i telefonicznej aż do odwołania.  

Dziekan WFiS         dr hab. Michał Spieszny profesor AWF
Dziekan WRR         dr hab. Piotr Mika profesor AWF
Dziekan TiR            dr hab. Ewa Roszkowska profesor AWF

 

 

 

 

Zajęcia teoretyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywają się na zasadzie takiej jak e-learning. Prowadzący wysyłają materiały (lub dane dotyczące źródeł) studentom na skrzynki rocznika lub indywidualne adresy mailowe wraz z informacjami dotyczącymi sposobów realizacji i zaliczania kolejnych zajęć zgodnie z harmonogramem.

Rozliczenie zrealizowanych w ten sposób zajęć dydaktycznych jest takie samo jak w przypadku godzin kontaktowych.

Zajęcia praktyczne/kliniczne/praktyki zostają zawieszone co najmniej do dnia 25.03.2020. Sposób odrabiania zaległości będzie podany w terminie późniejszym. Nie dokonujemy rozliczeń godzin w ramach tych zajęć.

Dyżury pozostają bez zmian. Pracownicy fizycznie stawiają się na dyżurach w terminach wcześniej ustalonych.

Dziekanaty oraz sekretariaty Instytutów rozpatrują sprawy studenckie wyłącznie poprzez telefon oraz droga mailową.

Uprzejmie prosimy nauczycieli oraz studentów aby zachować ostrożność oraz stosować się do Zarządzenia Rektora Nr 6/2020 ws. przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności AWF.

Sprawę proszę traktować jako niezwykle poważną.

Dziekan WFiS         dr hab. Michał Spieszny profesor AWF

Dziekan WRR         dr hab. Piotr Mika profesor AWF

Dziekan TiR            dr hab. Ewa Roszkowska profesor AWF

W dniu 19.02.2020 r., podczas Gali Nauki Polskiej w Toruniu (to wydarzenie było kulminacyjną częścią obchodów Dnia Nauki Polskiej – nowego święta państwowego), przyznane zostały nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród laureatów nagród MNiSW nie zabrakło przedstawicieli Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.

W kategorii znaczących osiągnięć w zakresie działalności dydaktycznej nagrodą zostali wyróżnieni autorzy podręcznika pt. Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej (red. B. Szczechowicz, PWN, Warszawa 2018), w tym pracownicy Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania Wydziału Turystyki i Rekreacji: dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF, dr Małgorzata Kryczka, mgr Paweł Stelmach, dr Bartosz Szczechowicz, mgr Witold Zych. Przypomnijmy, że autorami tego podręcznika są – oprócz wymienionych pracowników Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania – także nauczyciele akademiccy reprezentujący inne uczelnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach.

We wspomnianym wydarzeniu wzięli udział wszyscy laureaci reprezentujący AWF w Krakowie, a ponadto – z nagrodzonego zespołu – dr Łukasz Nawrot (UEP) oraz dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, prof. UEK (UEK). Podczas Gali Nauki Polskiej Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania AWF w Krakowie reprezentowała także dr Anna Wilkońska.

 

Ukazała się publikacja prof. dr hab. Dobiesława Dudka.

...Album zawiera ponad 300 fotografii i reprodukcji wybranych dokumentów głównie z lat 1914-1935, zestawionych w dwunastu tematycznych rozdziałach. Reprezentuje nie tylko poglądy i zainteresowanie Marszałka sportem, ale po raz pierwszy tak szeroko dokumentuje Jego różnorodne działania instytucjonalne i osobistą aktywność społeczną w dziedzinie kultury fizycznej...

Kajetan Hądzelek - Prezes Zarządu Fundacji "Komitet Pierre'a de Coubertin w Polsce" (fragment wstępu)

Z przyjemnością informujemy, że w czasopiśmie "Sustainability" https://www.mdpi.com/journal/sustainability ukazały się artykuły, których współautorami są nasi pracownicy: dr hab. Zygmunt Kruczek prof. AWF, dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF i dr Katarzyna Gmyrek-Gołąb.  Opublikowane artykuły dotyczą problematyki overtourismu.

Czytaj więcej...

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku, obowiązuje nowa struktura Wydziału Turystyki i Rekreacji.