okładka

(KGG)
Opublikowana została nowa książka o tematyce turystycznej, pod redakcją dr Piotra Cybuli.
 
...Zawarte w niniejszej publikacji artykuły odnoszą się do niektórych zagadnień w obszarze prawnych aspektów turystyki dzieci i młodzieży. Pomysł jej przygotowania wynikał z dostrzeżenia, iż mimo ogromnego znaczenia tej materii, w literaturze poświęca się jej stosunkowo mało uwagi, a publikacje nierzadko ograniczają się niemalże do przywołania obowiązujących przepisów. Z drugiej strony wiele osób, zarówno teoretyków, jak i praktyków, poszukuje odpowiedzi na nurtujące ich w tym zakresie pytania... (str.7)
 
 
 
        

(KGG)

Ukazała się publikacja pod redakcją dr Sabiny Owsianowskiej i dr Magdaleny Banaszkiewicz.   

...In "Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds", Sabina Owsianowska and Magdalena Banaszkiewicz examine the limitations of the anthropological study of tourism, which stem from both the domination of researchers representing the Anglophone circle as well as the current state of tourism studies in Central and Eastern Europe. This edited collection contributes to the wider discussion of the geopolitics of knowledge through its focus on the anthropological background of tourism studies and its inclusion of contributors from Austria, Bulgaria, Estonia, and Poland...

https://rowman.com/ISBN/9781498543811

 

https://wydawnictwa.awf.krakow.pl/images/mon_okl_duza_33.jpg

(KGG)

Ukazała się monografia autorstwa dr Małgorzaty Orlewicz-Musiał i dr Artura Kurka.

... Działalność wycieczkowa „Sokoła” odgrywała istotną rolę w życiu organizacji, o czym może świadczyć fakt, iż została specjalnie ujęta w Statucie stowarzyszenia, który mówił o „(...) pielęgnowaniu gimnastyki wspólnymi ćwiczeniami,wspólnymi wycieczkami, śpiewem i szermierką”. Niebawem uzupełniono go o nowe zadania: „(...) gdy powszechnie głoszono hasło dobrobytu i hasło oświaty – my Sokoły dodaliśmy hasło trzecie – zdrowia i siły”3...  (str.6)

https://wydawnictwa.awf.krakow.pl/images/pdf/wstepy/pelny_tekst_mon_33_2017

 

"Dar Młodzieży" - jeden z najsłynniejszych polskich żaglowców rozpocznie w maju rejs dookoła świata. Wyprawę poprzedza konkurs dla osób w wieku 18-26 lat. Jego celem jest wyłonienie 100 laureatów, którzy w nagrodę popłyną żaglowcem! Konkurs składa się z dówch etapów: etap I - przesłanie zdjęcia, albo filmu (maksymalnie dwuminutowego) promującego Polskę za granicą, etap II - Test Wiedzy. Wykaz literatury stanowiących materiały źródłowe zostanie udostępniony na stronie internetowej www.facebook.com/RejsNiepodleglosci do 10 grudnia 2017 roku. Uczestnicy mogą dokonywać rejestracji elektronicznej od 22 listopada 2017 roku do 3 stycznia 2018 roku.

Punktem kulminacyjnym całego przedsięwzięcia będzie udział w 34 Dniach Młodzieży w Panamie, w styczniu 2019 roku. Szczegóły na stroniach: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (aktualności) oraz Akademii Morskiej w Gdyni. (IK)

 

W roku akademickim 2017/2018 opiekunami roku na studiach:

I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) została dr Katarzyna Myśliwska

II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) został dr Piotr Cybula.

Do zadań opiekuna roku należy reprezentowanie interesów studentów wobec władz Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie oraz pomoc w bieżących problemach powstałych w trakcie studiów.