Problematyka badawcza i zainteresowania naukowe:

Turystyka religijna.
Teoria turystyki – problematyka terminologiczna
i aktywność turystyczna.
Turystyka specjalistyczna – trekking.

Ważniejsze publikacje naukowe i podręczniki akademickie

 1. „Kraje Pozaeuropejskie - Zarys Geografii Turystycznej” - „Proksenia”, Kraków 1997.
 2.  „Analiza czynników determinujących efekty kształcenia studentów AWF na kierunku
  Turystyka” - Folia Turistica nr 8 – 1998, Kadry w Turystyce, AWF w Krakowie, 1998.
 3.  „Kaszuby” - „Parol”, Kraków, 1998 – tekst, album turystyczno – krajoznawczy.
 4.  „Aktywność turystyczna młodzieży polskiej w świetle dotychczasowych badań” – Folia
  Turistica nr 9 – 2000, AWF Kraków, 2000
 5.  „Obsługa ruchu turystycznego” – KSH, Kraków, 2000
 6.  „Aktywność turystyczna i rekreacyjna młodzieży w okresie weekendów, ferii zimowych i wakacji”, (w) Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku – PTNKF i US, Szczecin 2000
 7.  „Aktywność turystyczna młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa”, (w) Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę” – AWF Wrocław 2000
 8.  „Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa” – Folia Turistica nr 10 – 2001, AWF Kraków, 2001
 9.  „Konflikty polityczne i terroryzm a turystyka” – Problemy Turystyki Nr 1-2 Rok XXVII (2004) – Paweł Różycki, Patrycja Fudalej
 10.  „Social factors influencing tourist activity among youths” – Tourism Review vol. 60 No.1/2005 – Paweł Różycki, Ryszard Winiarski
 11.  „Klasyfikacja współczesnych form turystyki” - The classification of recent tourism-forms
  Geoturystyka – tom 2 nr 1(2) 2005
 12.  „Zarys wiedzy o turystyce” – Paweł Różycki – Proksenia, Kraków, 2006
 13.  „Aktywność turystyczna” (w) Refleksje 11/2006 Zachodniopomorski Miesięcznik Oświatowy, Szczecin
 14.  „Metodyka prowadzenia imprez geoturystycznych” – Methods of conducting geotourist events Geoturystyka – 2 (5) 2006
 15.  „Wpływ doniesień medialnych po kataklizmach i katastrofach naturalnych na kształtowanie się ruchu turystycznego” – How the mass media influence tourist activity in the natural disaster – stricken regions – Turystyka i Rekreacja Tom 2/2006, AWF Warszawa – Paweł Różycki, Patrycja Fudalej
 16.  „Determinanty aktywności turystycznej młodzieży” – Problemy Turystyki Nr 1-4 Rok XXIX 2006
 17.  „Turystyka religijna w dobie globalizacji – szanse i zagrożenia dla współczesnego człowieka” – (w) „Drogi i bezdroża sportu i turystyki” (red.) Zbigniew Dziubiński, AWF Warszawa, SALOS RP, Warszawa, 2007
 18.  „Miejsce turystyki w sposobach wypoczywania ludzi w starszym wieku” – (w) Sprawna starość (red.) Andrzej Dąbrowski, Rafał Rowiński, AWF Warszawa, Warszawa 2007 – Wanda Kulesza, Paweł Różycki
 19.  „Lalibela rock-hewn churches in Ethiopia as a religious and geotourist value” – (w) „Geotourism and mining heritage”, AGH University of Science and Technology, 2008
 20.  „Motywy pielgrzymowania na drogach św. Jakuba” – (w) Drogi św. Jakuba. Stan badań i organizacja, UJ, PPWSZ Nowy Targ, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła. Oddział Małopolski w Więcławicach Starych, Kraków 2008
 21.  „Motywy i cele uprawiania turystyki religijnej na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa” – (w) „Humanistyczne aspekty sportu i turystyki” (red.) Zbigniew Dziubiński, AWF Warszawa, SALOS RP, Warszawa, 2008