Problematyka badawcza:
- historia turystyki na ziemiach polskich i na świecie(organizacje, wydarzenia, ludzie),
- historia sportu na terenie Galicji w dobie autonomii,
- krajoznawstwo (metodyka, walory).
- seminarium - podstawowy zakres tematyczny:
- działalność i historia krakowskich biur podróży,
- działalność organizacji turystycznych,
- wytyczanie szlaków turystycznych poświęconych wielkim Polakom i przełomowym wydarzeniom z historii naszego kraju.


Publikacje:

Książki

Galicyjskie stowarzyszenia kolarskie 1886 – 1914. Charakterystyka i działalność. Monografie Nr1  AWF Kraków 2011

 

Opracowania popularyzujące krajoznawstwo:

 1. A może by tak do Skały? "Gazeta Krakowska" nr 162, Kraków 1997
 2. Miasteczko z charakterem, Grybów, "Gazeta Krakowska" nr 168, Kraków 1997
 3. Gdzie krzyżują się szlaki, Między Beskidami a Pogórzem, "Gazeta Krakowska" nr 111, Kraków 1997
 4. Pensjonaty u ujścia Słomki. Mszana Dolna. "Gazeta Krakowska" nr 172, Kraków 1997
 5. Wśród wież kilimy i koronki: Bobowa z tkacką tradycją, "Gazeta Krakowska" nr 182, Kraków 1997

Artykuły

 1. Turystyka w Krakowie - opinie mieszkańców, "Folia Turistica" nr 5, Kraków 1995
 2. Próby poszukiwań metod waloryzacji turystycznej z punktu widzenia promocji, w: Metodologia badań w turystyce: materiały II Międzynarodowej Konferencji
 3. Naukowo-Dydaktycznej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Turystyki w Jeleniej Górze, Maciejowiec 5-7 XII 1990, Akademia Ekonomiczna Wrocław 1991
 4. Zarys działalności oddziałów kolarskich Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Galicji w XIX wieku, w: 130 lat Sokolstwa Polskiego: Międzynarodowa
 5. Konferencja Naukowa, Kraków - Lwów 21.06-30.061997, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Kraków 1997
 6. Początki turystyki kolarskiej w Galicji w latach 1867-1886, "Folia Turistica" nr 9, Kraków 2000
 7. Pierwsze stowarzyszenia kolarskie w Galicji Wschodniej, w: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce, tom V, prace naukowe letniej szkoły historyków kultury fizycznej pod red. Bernarda Woltmana, Gorzów Wielkopolski 2002
 8. U źródeł galicyjskiego kolarstwa, w: Polska kultura fizyczna w czasach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej, Zeszyty Naukowe AWF Kraków nr 85, wydanie specjalne pod red. Ryszarda Wasztyla, Kraków 2002.