Problematyka badawcza:
Rola i znaczenie muzeów i galerii sztuki w rozwoju turystyki kulturowej.

Wybrane publikacje:

 1. Problemy organizacyjno – programowe wypoczynku w wybranych ośrodkach turystycznych. w : Działalność kulturalno – rekreacyjna w domach wczasowych TNOIK – WSWF Gdańsk 1980, s. 1 – 20 ( współautor Z. Kruczek)
 2. Studenckie wydawnictwa krajoznawcze, w : Zainteresowania krajoznawcze, AWF, Kraków, Oddział Akademicki PTTK 1980, s. 59 – 68 (współautor Z. Kruczek
 3. Rola galerii sztuki współczesnej w turystyce europejskiej na przykładzie Krakowa, w : Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej, Poznań 1995, s. 100 – 104
 4. Strategia rozwoju regionu krakowskiego, Praca zbiorowa pod red. B. Walasa, Instytut Turystyki, Kraków 1995
 5. Wybrane muzea Krakowa w odbiorze turystów i zwiedzających ( w świetle badań pilotażowych 1995, 96), w : Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym. Zeszyty naukowe AWF Nr.75, Kraków 1997, s. 178 – 197.
 6. Kalendarium życia i twórczości prof. Józefa E. Dutkiewicza, w : Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. IX, Kraków 1998, s. 185 – 202
 7. Analiza dostępności zbiorów muzealnych dla grup specjalnych ( dokonania europejskie – przykład Zamku Królewskiego na Wawelu), w: Folia Turistica 2001, s. 63 - 74
 8. Wykorzystanie Internetu jako narzędzia wspomagania procesu dydaktycznegow : Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji ( materiały pokonferencyjne), Kraków AWF. Zeszyty naukowe 2001s. 163 – 176
 9. Baza danych o obiektach Krakowa i okolic, w : Materiały Konferencji INFO BAZY 2002, Gdańsk 2002, s. 217 - 220
 10. A Database on the Torist Sites of Cracow and its Environs. Task Quarterly 7, 2003, nr 2
 11. Kilka uwag o stropie w Pieskowej Skale w : Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo – kulturowego Wyżyny krakowsko – Częstochowskiej, Kraków 2004