W środę 5 listopada br. Rada Miasta Krakowa przyjęła Strategię Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020. Kierownikiem zespołu pracującego nad dokumentem była dr Anna Wilkońska, pracownik naszej Akademii na Wydziale Turystyki i Rekreacji.

Strategia zakłada, że w 2020 r. Kraków będzie należał do czołówki europejskich ośrodków turystyki miejskiej. Będzie miastem, które wykorzystuje, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, swoje dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze oraz potencjał kreatywny swoich mieszkańców i instytucji, do budowania produktów turystycznych o wysokiej jakości i konkurencyjności.

W Strategii szczególnie podkreślono, że Kraków to „Miasto wielkie duchem" - przyciąga odwiedzających z Polski i z całego świata wyjątkową atmosferą, otwartością, unikalnymi zasobami materialnymi i niematerialnymi o charakterze artystycznym, naukowym i religijnym. Kraków to także „Miasto gościnne" – jest przyjazne dla odwiedzających m.in. pod względem stanu infrastruktury, estetyki otoczenia, ładu przestrzennego. Miasto posiada nowoczesne obiekty infrastrukturalne i wykwalifikowane kadry turystyczne, dzięki czemu w obszarze turystyki kulturowej, religijnej oraz kongresowej posiada pozycję lidera w skali krajowej i skutecznie konkuruje na rynkach.

Wreszcie Kraków jest rozpoznawalny w skali europejskiej jako „Miasto festiwali i wielkich wydarzeń", oferując przez cały rok imprezy kulturalne i sportowe, w tym o randze światowej, skutecznie pozyskując wydarzenia wysokiej rangi. Zróżnicowane atrakcje turystyczne przyciągają odwiedzających do obszarów położonych peryferyjnie, w tym do zrewitalizowanych dzielnic historycznych. Rozwój turystyki przyczynia się do wzrostu gospodarczego miasta, dzięki czemu pozytywnie wpływa na poziom życia mieszkańców.

Przyjęty dokument jest kontynuacją programu sektorowego Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006-2013 i jednocześnie wprowadza nowe zadania niezbędne do dalszego zrównoważonego rozwoju turystyki w Krakowie. Dokument składa się z dwóch zasadniczych części: diagnozy turystycznej opartej na szczegółowym audycie turystycznym oraz strategii turystycznej zawierającej priorytety, cele szczegółowe i opis sposobu ich realizacji.

W Strategii określono wiodące produkty turystyczne Krakowa i możliwości ich rozwoju. Najważniejsze nadal będą: turystyka kulturowa, religijna i biznesowa, ale ze względu na potencjał i współczesne trendy turystyczne Kraków będzie rozwijał m.in. turystykę filmową, literacką, kulinarną, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie obsługi ruchu turystycznego odpowiadając na potrzeby współczesnego klienta.

Misję władz lokalnych Krakowa w obszarze rozwijania turystyki oparto na pięciu filarach. To: gościnność, otwartość, wiedza, współpraca i przywództwo. W ramach priorytetów rozwoju turystyki w Krakowie w latach 2014-2020 wyróżniono: nowoczesną przestrzeń turystyczną miasta; konkurencyjne produkty turystyczne; wysoką jakość obsługi ruchu turystycznego; programowanie komunikacji z rynkiem turystycznym oraz sieci partnerstw turystycznych. W dokumencie szczegółowo opisano cele i zadania jakie będą realizowane w ramach tych priorytetów. W zadaniach tych wyróżniono również budowę oferty dla rodzin, młodzieży, studentów oraz seniorów.

Załączniki:
Pobierz plik (strategia_rozwoju.pdf)strategia_rozwoju.pdf[Pełny tekst Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020][ ]902 kB