W CELU  AKTUALIZACJI LEGITYMACJI STUDENCKICH  NA SEMESTR LETNI NALEŻY ZŁOŻYĆ LEGITYMACJE W DZIEKANATACH W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 

STUDIA I-GO STOPNIA STACJONARNE 

 

I ROK STUDIÓW            15-03-2016, 16-03-2016        

II ROK                         14-03-2016

III ROK STUDIÓW           22-03-2016

LEGITYMACJE NALEŻY ZŁOZYĆ DO  GODZ. 8.00 ABY UZYSKAĆ  PROLONGATĘ  W TYM SAMYM  DNIU 

 

STUDIA II-GO STOPNIA STACJONARNE

 

I ROK STUDIÓW               17-03-2016        LEGITYMACJE NALEŻY ZŁOZYĆ DO  GODZ. 8.00 ABY UZYSKAĆ  PROLONGATĘ  W TYM SAMYM  DNIU 

 

II ROK STUDIÓW             18-21-03-2016    LEGITYMACJE NALEŻY ZŁOZYĆ DO  GODZ. 9.00 ABY UZYSKAĆ  PROLONGATĘ  W TYM SAMYM  DNIU 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE  I-GO STOPNIA            19-03-2016

STUDIA NIESTACJONARNE  II-GO STOPNIA         19-03-2016         LEGITYMACJE NALEŻY ZŁOZYĆ DO  GODZ. 9.00 ABY UZYSKAĆ  PROLONGATĘ  W TYM SAMYM  DNIU