W semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 studenci drugiego roku studiów zaocznych kierunku Turystyka i Rekreacja specjalności Zarządzanie Biznesem Turystycznym realizowali praktyki zawodowe. Dla większości z nich praktyka była częścią trwającej dłużej pracy zawodowej.

Studenci odbywali praktyki w biurach podróży: Itaka w Tarnowie, Volare Travel i Podróże Życia w Krakowie, Maxim i Urlopy.pl w Nowym Sączu, Galeria Podróży w Myślenicach; obiektach noclegowych: Góralski Dwór w Kościelisku, Alpina Sport Ośrodek Sportu i Rekreacji w Muszynie, Uzdrowisko Szczawnica S.A., Kościelisko Resort, Hotel Sheraton Grand Kraków; a także  Grupie Trip w Zakopanem, BiegunSport w Krakowie, szkole narciarskiej Stok w Nowym Targu oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie.

Podkreślmy związki przedsiębiorstw uczestniczących w praktykach z Wydziałem Turystyki i Rekreacji AWF Kraków. Przykładowo współwłaściciel BiegunSport, Pan Kamil Stepaniak, jest absolwentem specjalności Zarządzanie Biznesem Turystycznym. Niektóre spośród firm partycypujących w programie praktyk, takie jak Alpina Sport, wyraziły wolę dalszej współpracy w zakresie udziału naszych studentów w praktykach lub ich rekrutacją w charakterze pracowników. Z kolei inne firmy, takie jak Grupa Trip, sygnalizują profil pożądanego pracownika jako odpowiedzialnego i otwartego na problemy klienta, równocześnie akcentując długoletnie relacje z naszym Wydziałem. Kontakty nawiązywane pomiędzy studentami naszego Wydziału a przedsiębiorstwami owocują zwiększeniem szans na znalezienie przez naszych studentów i absolwentów satysfakcjonującej pracy zawodowej.

Paweł Stelmach

Zakład Ekonomii i Zarządzania