W dniu 01.12.2016 r. na posiedzeniu Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie JM Rektor wręczył nagrodę jubileuszową oraz honorowe wyróżnienia nauczycielom za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Spośród sześciu nagrodzonych i wyróżnionych osób - pięć to pracownicy naszego wydziału:

Nagrodę jubileuszową otrzymała Pani dziekan dr hab. Ewa ROSZKOWSKA

Wyróżnienia honorowe Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej uzyskali:

Dr Izabela KAPERA

Dr Filip KOBIELA

za osiągnięcia organizacyjne wyróżnione zostały:

Dr Katarzyna GMYREK-GOŁĄB

Dr Sabina OWSIANOWSKA

Znaczącym osiągnięciem studentów w ostatnich dniach jest przyznanie pracy magisterskiej Pani Dominiki Cymerman, pt. „Znaczenie branż kreatywnych dla turystyki w miastach”, wyróżnienia w X edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów