W 2016 roku Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie zorganizował pierwszą edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej w kategorii nauk humanistycznych.

 
Jury konkursu w składzie prof. prof.: Ewa Grzęda, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Julian Dybiec, Bolesław Faron, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zdzisław J. Ryn, Zbigniew J. Wójcik, Janusz Zdebski, Franciszek Ziejka postanowiło przyznać drugie miejsce pracy dr Anny Szeligi "Kazimierz Sosnowski (1875-1954). Życie - działalność - twórczość" obronionej na wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w 2016 roku.