Rekordowe cytowania publikacji z zakresu turystyki :-) !!!

Wśród osób zajmujących się badaniami nad różnymi aspektami turystyki, jeden z największych w Polsce wskaźników cytowania swoich prac ma Kierownik Katedry Nauk o Środowisku Przyrodniczym na WTiR AWF Kraków - dr hab. Zygmunt Kruczek :-).
Według stanu na 03.04.2017 – Google Scholar odnotował 705 cytowań 57 publikacji !!!; w tym h-indeks posiada 14 publikacji, a i10-indeks 19 publikacji.

Najczęściej cytowaną pracą (ponad 100 razy) jest podręcznik „Polska. Geografia turystyczna”, oraz „Promocja i informacja w turystyce” i monografia „Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań” !!!
Gratulujemy !!!

Zygmunt Kruczek - Google Scholar Citations
This "Cited by" count includes citations to the following articles in Scholar. The ones marked * may be different from the article in the profile.
https://scholar.google.pl/citations?user=VdDuYV4AAAAJ&hl=pl