29 marca zostało zawarte porozumienie pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie a Gminą Niepołomice. Jednym z inicjatorów tego porozumienia był dr Krzysztof Sondel z Zakładu Prawa Katedry Polityki Turystycznej, a jednocześnie radny Rady Miejskiej w Niepołomicach. Więcej na temat tego porozumienia, w tym także o współpracy w zakresie turystyki i rekreacji, można przeczytać w majowym numerze "Gazety Niepołomickiej" (s. 4) a także na stronie internetowej Gminy Niepołomice.

PC