W DNIU 6 CZERWCA 2019 R O GODZ. 10.00 W SALI SENACKIEJ ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU. 

T.W.