Problematyka badawcza:
- historia turystyki na ziemiach polskich i na świecie(organizacje, wydarzenia, ludzie),
- historia sportu na terenie Galicji w dobie autonomii,
- krajoznawstwo (metodyka, walory).

Seminarium - podstawowy zakres tematyczny:
- działalność i historia krakowskich biur podróży,
- działalność organizacji turystycznych,
- wytyczanie szlaków turystycznych poświęconych wielkim Polakom i przełomowym wydarzeniom z historii naszego kraju.

Materiały dla studentów

DOROBEK NAUKOWY