PROBLEMATYKA BADAWCZA:

 • Ekologia krajobrazu
 • Wpływ turystyki na przyrodę – przyczyny, skutki i sposoby przeciwdziałania
 • Dendrochronologiczne metody rejestracji zjawisk ekologicznych 

FUNKCJE PEŁNIONE  NA UCZELNI:

 • Kierownik zakładu Ekologii w Katedrze Nauk o Środowisku Przyrodniczym 

FUNKCJE PEŁNIONE POZA UCZELNIĄ:

 

DODATKOWE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA:

  

ZAJĘCIA PROWADZONE NA UCZELNI: 

semestr zimowy

semestr letni:

 

PUBLIKACJE: 

 1. Płoskonka P., Adamski P., Ciapała S. 2018. Edukacja przyrodniczo-leśna społeczeństwa w świetle koncepcji Leave No Trace. Studia Ecologiae et Bioethicae. Przygotowano do druku
 2. Hibner J., Balon J., Ciapała S. 2018. Oczekiwania użytkowników tras narciarskich jako wyzwanie dla zarządzających obszarami chronionymi. Journal on Protected Mountain Areas Research . Przygotowano do druku
 3. Płoskonka P., Adamski P., Ciapała S. 2018. Granice ingerencji turystyki survivalowej w tereny przyrodnicze o różnym reżimie ochronnym. Studia Ecologiae et BioethicaePrzygotowano do druku
 4. Ciapała S., Adamski P.,  Bielański M. 2017. Survival - coraz popularniejsza forma rekreacji i jej wpływ na lasy. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 52(3): 26-36
 5. Bielański M., Adamski P., Ciapała S., Olewiński M. 2017. Pozaszlakowa turystyka narciarska w Tatrzańskim Parku Narodowym. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 52(3): 45-52
 6. Adamski P., Ciapała S. 2016. Turystyka przyrodnicza i ekoturystyka — problemy klasyfikacyjne. Folia Turistica 30: 9-26
 7. Svajda J., Korony S., Brighton I., Esser S., Ciapala S. 2016. Trail impact monitoring in Rocky Mountain National Park, USA, Solid Earth, 7, 115-128, doi:10.5194/se-7-115-2016 (IF = 2,083)
 8. Ciapała S., Adamski P. 2015. Methodological Aspects of the Potential Use of Dendrochronological Techniques When Analyzing the Long-Term Impact of Tourism on Protected Areas. PLoSONE 10(9): e0136830. doi:10.1371/journal.pone.0136830 (IF = 4,411)
 9. Kolasińska A., Adamski P., Ciapała S., Svajda J., Witkowski Z. 2015. Trail management, off-route walking, and visitor impact in the Pieniny MTS National Park (Polish Carpathians). Journal on Protected Mountain Areas Research 7(1): 17-27 (IF= 0, 394)
 10. Ciapała S., Adamski P., Mroczka A., Svajda J., Witkowski Z. 2014. Threats related to tourism and recreation in the Natura 2000 areas based on the analysis of the standard data forms (SDF) from the Slovak Carpathian region. Journal on Protected Mountain Areas Research 6(2):55-60 (IF= 0,394)
 11. Ciapała S., Adamski P., Zielonka T. 2014 The tree ring dating as an indicator of the tourist trampling along trails - a potential method for the assessment of the touristic impact. Geochronometria 41(4): 392–399 (IF= 0,723)
 12. Adamski P., Ciapała S., Gmyrek K., Kolasińska A., Mroczka A., Witkowski Z. 2014. Negatywne konsekwencje przegęszczenia szlaków w Pienińskim Parku Narodowym i rezerwacie przyrody Wąwóz Homole. Folia Turistica 31: 147-164
 13. Ciapała S., Zielonka T. 2013. Applicability of dendrochronology in the evaluation of the long-term impact of hiking on the condition of stands adjacent to hiking trails. Folia Turistica 28(2): 227-236 
 14. Ciapała S., Zielonka T. 2013. Możliwość zastosowania metod dendrochronologicznych do oceny długoterminowego wpływu turystyki pieszej na stan drzewostanów sąsiadujących ze szlakami turystycznymi. Folia Turistica 28(1): 225-235
 15. Ciapała S., Witkowski Z., Mroczka A. 2013. Threats related to tourism and recreation in the Natura 2000 areas based on the analysis of the Standard Data Forms (SDF) from the Slovak Carpathian Region.  Zbalansovanij rozvitok turisticnih regioniv: nacional'nij i svitovij dosvid : zbirnik materialiv Miznarodnoi naukovo-prakticnoi konferencii/Ministerstvo osviti ta nauki, L'vivs'kij institut ekonomiki i turizmu. Department miznarodnogo spivrobitnictva ta turizmu LODA. - L'viv: L'vivs'kij institut ekonomiki i turizmu: Liga-Pres, s: 59-66
 16. Witkowski Z., Mroczka A., Ciapała S. 2012. Zagrożenia związane z turystyką i rekreacją na obszarach Natura 2000 w regionie alpejskim w świetle standardowych formularzy danych. Folia Turistica 26: 91-106
 17. Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., Ciapała S. 2010. Granice ingerencji turystyki i rekreacji na obszarach lądowych parków narodowych i rezerwatów przyrody. Prądnik  20: 427-440
 18. Ciapała S., Zielonka T., Kmiecik-Wróbel J. 2010. Metody zapobiegania nielegalnej dyspersji turystów i związanej z nią erozji gleby w Tatrzańskim Parku Narodowym. Folia Turistica 22: 67-90
 19. Zielonka T., Holeksa J., Ciapała S. 2010. A 100-year history of floods determined from tree-rings in a small mountain stream in the Tatra Mts., Poland. [In]: Tree Rings and Natural Hazards: A State-of-the-Art. Advances in Global Change Research 41; Springer, Heidelberg, London, New York, 503 pp Stoffel, M., Bollschweiler, M., Butler, D.R., Luckman, B.H. (eds)]
 20. Zielonka T., Ciapała S., Malina P., Piątek G. 2009. Coarse woody derbis in mountain streams and their influence on geomorphology of channels in the Tatra Mts. Landform Analysis 10: 134 – 139
 21. Zielonka T., Holeksa J., Ciapała S. 2008. A reconstruction of flood events using scarred trees the Tatra Mountains, Poland. Dendrochronologia 26: 173-183 (IF= 1.697)
 22. Uziebło K.A., Ciapała S. 2006. Zróżnicowanie florystyczne i ekologiczne roślinności przypotokowej w masywie Babiej Góry. Ochrona Beskidów Zachodnich 1: 93–103; 
 23. Zielonka T., Ciapała S., Holeksa J. 2006. Struktura martwego drewna w Potoku Waksmundzkim w Tatrach. W: Z. Mirek., B. Godzik (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. Tom II. Nauki biologiczne. Mater. III Ogólnopolskiej Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek 2005. Zakopane, 13-15 października 2005, s. 107-113
 24. Ciapała S. 2002. Role of landslides and accumulative forms in diversity of vegetation on the Kamienica Łącka River valey in the Gorce National Park. In: Denisiuk Z. (ed.) A strategy of landscape and biological diversity conservation in valuable nature areas, affected by flood disaster. Kraków;
 25. Ciapała S. 2001. Monitoring przyrody wybranych fitocenoz nieleśnych, roślin naczyniowych, płazów, gadów oraz ssaków. Biuletyn Monitoringu Przyrody nr 1: 58-61
 26. Ciapała S. 1999. Rola wysokich stanów wód w kształtowaniu różnorodności siedlisk dla zbiorowisk roślinnych i zwierząt w dolinach potoków o charakterze górskim. Przegląd Przyrodniczy 10, 3-4: 3-13
 27. Holeksa J., Ciapała S. 1998. Usuwanie martwych drzew a naturalne odnowienie świerka w górnoreglowych borach świerkowych Beskidu Wysokiego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 332. Sesja naukowa z. 56: 161-175
 28. Ciapała S., Holeksa J., 1997. Proces degeneracji boru górnoreglowego w rezerwacie „Romanka w Beskidzie Żywieckim” jako efekt prowadzenia zabiegów z zakresu sanitarnej ochrony lasu i prac odnowieniowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 16.2: 27-40
 29. Holeksa J., Karczmarski J., Wilczek Z., Ciapała S. 1996. Rezerwat Romanka w Beskidzie Żywieckim jako przykład niewłaściwej ochrony ekosystemu leśnego. Ochrona Przyrody 53: 19-35

 WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH:

 1. Ciapała S., Adamski P., Bielański M. 2017. Metoda oceny atrakcyjności obszarów chronionych dla celów turystyki przyrodniczej. W: Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych. 25-27 września 2017. Mąchocice Kapitulne - Rogów
 2. Adamski P., Ciapała S., Bielański M. 2017. Survival - coraz popularniejsza forma rekreacji i jej wpływ na lasy. W: Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych. 25-27 września 2017. Mąchocice Kapitulne - Rogów
 3. Bielański M., Adamski P., Ciapała S., Olewiński M. 2017. Pozaszlakowa turystyka narciarska w Tatrzańskim Parku Narodowym. W: Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych. 25-27 września 2017. Mąchocice Kapitulne - Rogów
 4. Ciapała S., Chmura D. 2016. Towards the Best Practice of River Restoration and Maintenance. Kraków, 20-23 września 2016
 5. Ciapała S., Adamski P., Zielonka T. 2014. Możliwość wykorzystania metod dendrochronologicznych do obserwacji długoterminowego wpływu ruchu turystycznego na przyrodę. W: Spojrzenie w głąb słoja - anatomia drewna w badaniach dendrochronologicznych;  Rogów, 14-16 lutego 2014 roku
 6. Ciapała S., Witkowski Z., Mroczka A. 2013. Threats related to tourism and recreation in the Natura 2000 areas based on the analysis of the Standard Data Forms (SDF). Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna. Zrównoważony rozwój regionów turystycznych: doświadczenia krajowe oraz zagraniczne. Katedra menedżmentu i działalności komercyjnej Lwowskiego Instytutu Ekonomii i Turystyki. Lwów 25-26 kwietnia 2013.
 7. Zielonka T., Holeksa J., Ciapała S. 2007. Reconstruction of flood events with tree scars in a mountain stream of Tatra Mts. Zakopane
 8. Zielonka T., Ciapała S., Malina P. 2006. Reconstruction of delivery of woody debris to the mountain stream in the Tatra Mts., Poland Abstarct of 7th International Conference on Dendrochronology, 11-17 czerwca 2006 Beijing, China, 
 9. Ciapała S., Zielonka T., Holeksa J. 2005. Dynamika i struktura martwego drewna w potokach tatrzańskich na sesji: „Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych”. Zakopane.
 10. Zielonka T., Ciapała S. 2005. Dynamika i struktura martwego drewna w ścisłych rezerwatach borów górnoreglowych. [W: Długoterminowe zmiany w przyrodzie terenów chronionych w Polsce. Sympozjum Naukowe Kraków – Krościenko n/D 13-15 maja 2005] 
 11. Ciapała S., Zielonka T. 2005. Sukcesja roślinności na siedliskach powstałych po powodzi w Dolinie Kamienicy Łąckiej w Gorczańskim Parku Narodowym. [W: Długoterminowe zmiany w przyrodzie terenów chronionych w Polsce. Sympozjum Naukowe Kraków – Krościenko n/D 13-15 maja 2005] 
 12. Ciapała S. 1999. Rola powodzi w kształtowaniu różnorodności siedlisk dla górskiej szaty roślinnej na sesji: Dynamika przyrody a jej ochrona. Łagów Lubuski.
 13. Holeksa J., Ciapała S. 1997. Wpływ usuwania martwych drzew na naturalne odnowienie świerka w górnoreglowych borach świerkowych Beskidu Wysokiego na sympozjum Struktura i dynamika górskich borów świerkowych. Kraków – Zakopane.
 14. Holeska J., Karczmarski, Wilczek Z., Ciapała S. 1995. Rezerwat Romanka w Beskidzie Żywieckim jako przykład niewłaściwej ochrony ekosystemu leśnego na sesji: Przyroda Województwa Bielskiego – stan poznania, zagrożenia i ochrona. Bielsko-Biała.

PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE:  :

 1. Ciapała S. 2014. W górach Abisynii. Salamandra 1(37):
 2. Ciapała S. 2008. Jeden cykl z życia lasu. Zeszyty edukacyjne Śląskiego Ogrodu Botanicznego 1:1-24. Mikołów
 3. Ciapała S. 2004. Ochrona beskidzkich lasów – tak, ale jaka? Dzikie Życie 7-8 (69):
 4. Ciapała S. 2004. Powodzie i bioróżnorodność. Dzikie Życie 6(68): 7-10
 5. Ciapała S. 2002. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza jako podstawa projektowania form ochrony przyrody. Tworzenie lokalnych form ochrony przyrody. FWIE, Kraków
 6. Ciapała S. 2001. Certyfikowanie lasów. Dzikie Życie 2/80 luty 2001
 7. Ciapała S. 2001. Przyroda okolic Bielska-Białej W: Zachara J. (red.). Rozejrzyj się wokół swego domu. Bielsko-Biała
 8. Ciapała S. 2000. Jaki będzie powiększony Białowieski Park Narodowy. Dzikie Życie 11(77)
 9. Ciapała S. 1998. Zagadnienia przyrodnicze pomocne w powadzeniu kampanii w obronie dzikiej przyrody. W: Korbel A.J. (red.). Dzikie, piękne, ginące ... Jak skutecznie bronić przyrody. Poradnik dla Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych. Bielsko-Biała,
 10. Ciapała S. 1998. Przyroda Doliny Wapienicy. Dzikie Życie 11(42): 4-5,

REDAKCJA NAUKOWA KSIĄŻEK:

 1. Maser Ch. 2003. Nowa wizja lasu. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Bielsko-Biała; ISBN 83-901968-7-5
 2. Leopold A. 2004. Zapiski z Piaszczystej Krainy (A Sand Country Almanac). Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Bielsko-Biała; ISBN 83-919879-4-9 

AUDYCJE TELEWIZYJNE: 

 1. Chatki studenckie jako alternatywa dla górskich hoteli
 2. Wiosna w Beskidach
 3. Pod ziemię ! O jaskiniach słów kilka
 4. Tropy i ślady
 5. Babia Góra - Matka Niepogody
 6. Turystyka w regionach przygranicznych
 7. Biegówki w Bieszczadach
 8. Żelazne konie - czyli o turystyce kolejkowej 
 9. Turystyka jeździecka
 10. W Pieninach

WYWIADY: 

 1. "Gdy biegnę - czuję się spełniony"
 2. "Nie bójcie się trudnych wyzwań"

ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA: 

 

Załączniki:
Pobierz plik (SUKCESJA ROOELINNOOECI NACZYNIOWEJ_Poste.pdf)Poster 2[Sukcesja roślinności naczyniowej na siedliskach powstałych po powodzi w dolinie Kamienicy Łąckiej w Gorczańskim Parku Narodowym][ ]78 kB
Pobierz plik (Folia Turistica 31_Adamski i inni_Pieniny i Homole.pdf)Artykuł 1[Negatywne konsekwencje przegęszczenia szlaków w Pienińskim Parku Narodowym i rezerwacie przyrody Wąwóz Homole][ ]758 kB
Pobierz plik (Folia Turistica_Ciapała-Zielonka.pdf)Artykuł 2[Możliwość zastosowania metod dendrochronologicznych do oceny wpływu turystyki pieszej na stan drzewostanów sąsiadujących ze szlakami turystycznymi][ ]2814 kB
Pobierz plik (Ecomont_Ciapala-Adamski-Moczka-Svajda-Witkowski 2014.pdf)Artykuł 3[Threats related to tourism and recreation in Natura 2000 areas, based on the analysis of the standard data forms (SDF) from the Alpine Bioregion of Slovakia][ ]419 kB
Pobierz plik (13 Ciapała.pdf)Artykuł 4[Applicability of dendrochronology in the evaluation of the long-term impact of hiking on the condition of stands adjacent to hiking trails. Folia Turistica 28(2): 227-236 ][ ]410 kB
Pobierz plik (A 100-year history of floods determined from tree rings ....pdf)Artykuł 5[A 100-Year History of Floods Determined from Tree Rings in a Small Mountain Stream in the Tatra Mountains, Poland][ ]1218 kB
Pobierz plik (poster przyrosty_last.jpg)Poster 1.1[Możliwość wykorzystania metod dendrochronologicznych do obserwacji długoterminow][ ]1867 kB
Pobierz plik (se-7-115-2016.pdf)Artykuł 6[Trail impact monitoring in Rocky Mountain National Park, USA][ ]4192 kB
Pobierz plik (01 Adamski, Ciapała.pdf)Artykuł 7[Turystyka przyrodnicza, ekoturystyka i turystyka zrównoważona ][ ]827 kB