Prowadzone zajęcia na Uczelni

Planowanie przestrzenne w turystyce i rekreacji

Turystyka uzdrowiskowa

Seminarium magisterskie

Problematyka badawcza
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
Planowanie turystyczne w miejscowościach uzdrowiskowych                                                                              Wielofunkcyjność miejscowości uzdrowiskowych
Waloryzacja

Publikacje do 2008 roku
Publikacje od 2009 roku

PUBLIKACJE

Gmyrek-Gołąb K., 2017, Wspinaczka skałkowa w Dolinie Będkowskiej, [w]: Turystyka i rekreacja: współczesne zagrożenia oraz możliwości rozwoju, red. I.Kapera, M. Bajgier-Kowalska, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM – w druku

Gmyrek-Gołąb K., 2014,  Aktywność turystyczno-rekreacyjna na obszarze polskich uzdrowisk karpackich, monografia, red. Zarzycki P., Grobelny J., Aktywność ruchowa na obszarze Polski i świata, Studia i Monografie AWF Wrocław

Kolasińska A., Adamski P., Ciapała Sz., Gmyrek-Gołąb K., Mroczka A., Witkowski Z., 2014,  Przegęszczenie i schodzenie ze szlaku jako negatywna konsekwencja atrakcyjności turystycznej obszarów chronionych: porównanie Pienińskiego Parku Narodowego i rezerwatu przyrody Wąwóz Homole, w Folia Turistica nr 31, AWF Kraków

Gmyrek-Gołąb K., Mroczka A., Witkowski Z., 2012, Prywatyzacja PKL SA z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego, AURA 03/2012, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o., Warszawa

Gołąb W., Sobolewski G., Gmyrek-Gołąb K., 2009, Budowa ciała i wynik sportowy polskich studentów – zawodników snowboardu, w: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

 Mroczka A.,Adamski P., Krauz K.,  Łabaj M., Gmyrek-Gołąb K., Witkowski Z., 2009, Preferencje turystów zwiedzających rezerwatyprzyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, w: Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Studia i monografie (red. Łabaj M.), WSTiE Sucha Beskidzka

 Łabaj M., Krauz K., Adamski P., Gmyrek-Gołąb K., Mroczka A., Witkowski Z., 2009, Racjonalne     udostępnianie turystyczne i edukacyjne rezerwatów przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, w: Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Studia i  monografie (red. Łabaj M.), WSTiE Sucha Beskidzka

Mroczka A., Adamski P., Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., Łabaj M., Witkowski Z., 2009, Pozasezonowy ruch turystyczny w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, w: Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Studia i  monografie (red. Łabaj M.), WSTiE Sucha Beskidzka

Mroczka A., Adamski P., Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., 2009, Natężenie ruchu turystycznego w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, w: Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Studia i monografie (red. Łabaj M.), WSTiE Sucha Beskidzka

Adamski P., Łabaj M., Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., Mroczka A., Witkowski Z., 2009,  Dyspersja turystów w rezerwacie przyrody Wąwóz Homole, w: Turyści w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Studia i monografie (red. Łabaj M.), WSTiE Sucha Beskidzka

Gołąb W., Gmyrek-Gołąb K., 2008, Sylwetki somatyczne czołowych polskich snowboardzistek w sportowych kategoriach wiekowych, w: Sporty śnieżne – stan i perspektywy badań, Wyd. AWF Katowice, Katowice

Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., Krauz K., Łabaj M., Gmyrek-Gołąb K., 2007, Turystyka na obszarze Natura 2000. Małe Pieniny: studium przypadku rezerwatu przyrody Wąwóz Homole, w: Turystyka w obszarach Natura 2000, (red.) Wnuk Z. i Ziaja M., Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Adamski P., Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., Łabaj M., Mroczka A., Witkowski Z., 2006, Turystyka jako źródło finansowania celów ochrony przyrody – na przykładzie rezerwatów Wąwóz Homole i Biała Woda, w: Turystyka w badaniach naukowych, Prace przyrodnicze i humanistyczne, red. Krupa J. i Biliński J., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

Witkowski Z., Mroczka A., Łabaj M., Adamski P., Krauz K., Gmyrek-Gołąb K., 2006, Badania ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody Nadleśnictwa Krościenko, w: Turystyka w badaniach naukowych, Prace przyrodnicze i humanistyczne, red. Krupa J. i Biliński J., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

Gmyrek-Gołąb K., Krauz K. i inni (współaut.), 2005, Tourist dispersion around a trail in “Wąwóz Homole”(Homole Gorge) nature reserve, Nature Conservation vol. 61 (4) 2005, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences Kraków

Gmyrek-Gołąb K., Krauz K. i inni (współaut.), 2005, Turystyka jako źródło finansowania celów ochrony przyrody – na przykładzie rezerwatów Wąwóz Homole i Biała Woda w „Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie”, AWF Kraków, Kraków-Rzeszów

Gmyrek-Gołąb K., Krauz K. i inni (współaut.), 2005, Badania ruchu turystycznego w wybranych rezerwatach przyrody Nadleśnictwa Krościenko w „Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie”, AWF Kraków, Kraków-Rzeszów

Gmyrek-Gołąb K., Łabaj M., 2005, Metodyka zrównoważonego zagospodarowania turystycznego gminy ,Studia i Monografie nr 31 – Sporty zimowe strategia rozwoju – badania naukowe, AWF Kraków, Kraków

Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., Łabaj M., Mroczka A., Tadel A., Witkowski Z., 2005, Tourist dispersion around a trail in “Wąwóz Homole”(Homole Gorge) nature reserve, Nature Conservation vol. 61 (4) 2005, Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences Kraków

Gmyrek K., 2004, Potencjał turystyczny Dolnej Austrii, Folia Turistica nr 15, AWF Kraków.

Gmyrek K., 2003, Bariery rozwoju turystyki w Dolnej Austrii, materiały pokonferencyjne – „Regionalne i lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki”, prace Wszechnicy Świętokrzyskiej nr 74, Kielce.

Gmyrek K., 2003, Projektowanie i wykonawstwo urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, Folia Turistica nr 14, AWF Kraków

Gmyrek K., 2002, Znaczenie myślistwa dla ochrony biosfery, Folia Turistica nr 12, AWF Kraków

Gmyrek K., 2002, Walory przyrodnicze i kulturowe, a nowe tendencje w turystyce na przykładzie Dolnej Austrii, Zeszyty Naukowe nr 88, AWF Kraków

 

KONFERENCJE

2017 -  Konferencja Naukowa „Turystyka a rozwój regionalny – szanse, wyzwania, perspektywy”, referat: „Potencjał turystyczny statutowych uzdrowiska karpackich”,  Rzeszów 20-21.04.2017r. (Uniwersytet Rzeszowski)

2016 - XVI Konferencja Naukowa "Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo", Kraków 6-7.06.2016r. (Krakowska Akademia), referat: "Wspinaczka skałkowa w Dolinie Będkowskiej"

2016 -  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Od regionu geograficznego do regionu turystycznego", Lublin 29-30 września 2016r. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), referat: "Eggenburg - Dolna Austria jako region turystyczny"

 2013- I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata”. Referat:  „Aktywność turystyczno-rekreacyjna na obszarze polskich uzdrowisk karpackich”, AWF Wrocław, 28-29.11.2013r. Wrocław.

 2011 - IX Krajowa Konferencja Naukowa, z cyklu „Ochrona przyrody, a turystyka, Turystyka w parkach narodowych i Obszarach Natura 2000”. Referat: „Ścieżki dydaktyczne Ojcowskiego parku Narodowego jako element turystyki przyrodniczej” Uniwersytet Rzeszowski  11-13.05.2011 Rzeszów. 

2005 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sporty zimowe – strategia rozwoju – badania naukowe”. Referat: „Metodyka zrównoważonego zagospodarowania turystycznego gminy”. Kraków 22.09.2005.

2005 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie, Sekcja Przyrodnicza (Adamski P., Gmyrek-Gołąb K., Krauz K., Łabaj M., Mroczka A., Witkowski Z.). Referat: Turystyka jako źródło finansowania celów ochrony przyrody – na przykładzie rezerwatów Wąwóz Homole i Biała Woda,  AWF Kraków – WSIiZ Rzeszów, 15-17.09. 2005.

2002 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa Regionalne i lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki. Referat: Bariery rozwoju turystyki w Dolnej Austrii. Wszechnica Świętokrzyska. 28-19.09.2002. Kielce. 

2002 - III Konferencja Naukowa Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, a współczesne tendencje w gospodarce turystycznej. Referat: Walory przyrodnicze i kulturowe, a nowe tendencje w turystyce na przykładzie Dolnej Austrii.  15.11.2002. Trzebinia.

 

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE i WRDROŻENIOWE

  • Gmyrek K. i inni (współaut.), Burzyński T. (red.), 2002, Kierunki aktywizacji gospodarczej uzdrowisk polskich. Opracowanie na zmówienie Ministerstwa Gospodarki i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
  • Gmyrek K. i inni (współaut.), Burzyński T. (red.), 2003, Program Budowy Krajowego Produktu Markowego – Turystyka Uzdrowiskowa. Opracowanie na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki.
  • Gmyrek-Gołąb K., Witkowski Z., Mroczka A., Adamski P., Krauz K., Łabaj M., 2004, Natężenie ruchu turystycznego w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Instytut Turystyki Sp. z o.o. Kraków. Opracowanie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Krakowie i Nadleśnictwa Krościenko.
  • Gmyrek-Gołąb K., Witkowski Z., Łabaj M., Adamski P., Krauz K., Mroczka A., 2004, Badania preferencji i oczekiwań turystów zwiedzających rezerwaty przyrody Wąwóz Homole i Biała Woda, Instytut Turystyki Sp. z o.o. Kraków. Opracowanie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Krakowie i Nadleśnictwa Krościenko.
  • Gmyrek-Gołąb K., Witkowski Z., Adamski P., Mroczka A., Krauz K., Łabaj M., 2005, Analiza dyspersji turystów na terenie rezerwatu przyrody „Wąwóz Homole”, Zakład Ekologii i Kształtowania Środowiska. Opracowanie wykonane w ramach grantu badawczego AWF Kraków.
  • Gmyrek-Gołąb K., Witkowski Z., Mroczka A., Adamski P., Krauz K., Łabaj M., 2005, Pozasezonowy ruch turystyczny w rezerwatach przyrody Wąwóz Homole i Biała Woda, Instytut Turystyki Sp. z o.o. Kraków. Opracowanie wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Krakowie i Nadleśnictwa Krościenko.
  • Gmyrek-Gołąb K. i inni (współaut.), Witkowski Z. (kier.), 2005, Racjonalne udostępniania turystyczne i edukacyjne rezerwatów przyrody Wąwóz Homole i Dolina Białej Wody, Instytut Turystyki Sp. z o.o. Kraków, GEA Kraków.
  • Gmyrek-Gołąb K., i inni (współaut.), Burzyński T. (red), 2006, Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. i SGURP.