Pełniona funkcja na uczelni: Adiunkt w Zakładzie Ekonomii i Zarządzania.

Specjalność: Zarządzanie, Innowacyjność w Turystyce, Bezpieczeństwo w turystyce.

 Przedmioty realizowane:

- Zarządzanie.
- Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.
- Bezpieczeństwo w turystyce międzynarodowej.
- Innowacyjne formy turystyki.
- Turystyka uzdrowiskowa.

 Stowarzyszenia naukowe:

- Członek zarządu EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY.
- Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych.
- Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
- Ekspert OPI - Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Wybrane Publikacje:

 1. WAŁEK T. Poprawa infrastruktury branży hotelarskiej i gastronomicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania EURO 2012, [w:] Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, Difin, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7641-454-6.
 2. WAŁEK T. Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w Turystyce. "Securitologia", nr 12/2010, EAS, Kraków2010, ISSN 1898-4509.
 3. WAŁEK T. Wody mineralne w Polsce,(część 1). "Refleksoterapia", nr 1/2010, JET, Kraków 2010, ISSN 1689-8087.
 4. WAŁEK T. Wody mineralne w Polsce, (część 2). "Refleksoterapia", nr 2/2010, JET, Kraków 2010, ISSN 1689-8087.
 5. WAŁEK T. Talasoterapia - czyli to, co morze jest nam w stanie zaoferować. "Refleksoterapia", nr 3/2010, JET, Kraków 2010, ISSN 1689-8087.
 6. WAŁEK T. Galoterapia - leczenie za pomocą minerałów soli. "Refleksoterapia", nr 4/2010, JET, Kraków 2010, ISSN 1689-8087.
 7. WAŁEK T. Medycyna niekonwencjonalna - jako element promocji zdrowia, [w:] Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku, Monografia 1,  KWSPZ, Kraków 2012, ISBN 978-83-936636-0-6.
 8. WAŁEK T. Skuteczne zarządzanie jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw uzdrowiskowych. "Securitologia", nr 16/2012, EAS, Kraków 2012, ISSN 1898-4509.
 9. WAŁEK T. Gminne centrum zarządzania kryzysowego - struktura i zadania. "Securitologia", nr 17/2013, EAS, Kraków 2013, ISSN 1898-4509.
 10. WAŁEK T. System łączności jako ważny element zarządzania kryzysowego. "Kultura Bezpieczeństwa, Nauka – Praktyka  - Refleksje", Nr 14/2013, APEIRON, Kraków 2013, ISSN 2299-4033.
 11. WAŁEK T. Globalizacja jako główne zagrożenie bezpieczeństwa w XXI wieku. "Securitologia", nr 18/2013, Collegium Civitas i EAS, Warszawa 2013, ISSN 1898-4509.
 12. WAŁEK T. Rola i znaczenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w uzdrowiskach, [w:] Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, Monografia 2, KWSPZ, Kraków 2014, ISBN 978-83-936636-2-0.
 13. WAŁEK T. Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń jako zadania szczegółowe władz lokalnych. "Kultura Bezpieczeństwa, Nauka - Praktyka - Refleksje", Nr 15/2014, APEIRON, Kraków 2014,
  ISSN 2299-4033.
 14. WAŁEK T. Struktura porządku publicznego i bezpieczeństwa społeczności lokalnej. "Kultura Bezpieczeństwa, Nauka - Praktyka - Refleksje", Nr 17/2015, APEIRON, Kraków 2015, ISSN 2299-4033.
 15. WAŁEK T. Competences of local government in safety of tourist  traffic. "Scientific Review of Physical Culture”, nr 4/2015, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015, ISSN 2083-8581.
 16. WAŁEK T. Lokalne programy prewencyjne w Polsce. "Kultura Bezpieczeństwa, Nauka - Praktyka - Refleksje",
  Nr 19/2015, APEIRON, Kraków 2015, ISSN 2299-4033.
 17. SELINGER P., WAŁEK T., Analysis and Characterization of the Security System of the Republic of Poland and the Slovak Republic. ”Securitologia”, nr 22/2015, Collegium Civitas i EAS, Warszawa 2015, ISSN 1898-4509.
 18. WAŁEK T. Strategia rozwoju lokalnego jako element zarządzania bezpieczeństwem lokalnym, [w:] Postęp w Inżynierii Bezpieczeństwa, UWM, Olsztyn 2016, ISBN 978-83-7299-995-5.
 19. WAŁEK T. System bezpieczeństwa gminy na przykładzie Krynicy-Zdrój. "Kultura Bezpieczeństwa, Nauka - Praktyka - Refleksje", Nr 21/2016, APEIRON, Kraków 2016, ISSN 2299-4033.
 20. ŠTOFKO S., WAŁEK T., Triangulation as the method used in the study of local security. ”Securitologia”,
  nr 23/2016, Collegium Civitas, Warszawa 2016, ISSN 1898-4509.
 21. WAŁEK T. System powiadamiania ratunkowego w Polsce. Założenia i praktyka. "Security, Economy & Law",
  Nr 1/2016, APEIRON, Kraków 2016, ISSN 2353-0669.
 22. WAŁEK T. Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy bezpieczeństwa, ”Security, Economy & Law”, Nr 2/2016, APEIRON, Kraków 2016, ISSN 2353-0669.

Referaty na konferencjach:

 1. WAŁEK T. Zarządzanie bezpieczeństwem osób niepełnosprawnych. VII. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, „Mladá veda 2010“, Žilinska univerzita, Žilina 2010, ISBN 978-80-554-0272-7.
 2. WAŁEK T. Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Międzynarodowa konferencja naukowa "Bezpieczeństwo w Turystyce i Rekreacji", Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków 2010, ISBN 1898-4509.
 3. WAŁEK T. Ośrodek SPA & Wellness  jako zintegrowany system. International Scientific Conference "Complex Systems Security Managment 2011", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2011, ISBN 978-80-8084-430-7. 
 4. WAŁEK T. Rola i znaczenie bezpieczeństwa w lecznictwie uzdrowiskowym. International Scientific Conference "Psychological and Sociological aspects of suport and assistance concercning deployed personel", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2011, ISBN 978-80-8084-430-7. 
 5. WAŁEK T. System bezpieczeństwa i ochrony walorów naturalnych w miejscowości uzdrowiskowej. International Scientific Conference "Complex Systems Security Managment 2012", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2012, ISBN 978-80-8084-430-7.
 6. WAŁEK T. Charakterystyka systemu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym w Polsce.  IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, „Mladá veda 2012“, Žilinska univerzita, Žilina 2012, ISBN 978-80-554-0537-7.
 7. WAŁEK T. Wielowymiarowość bezpieczeństwa - zarys problematyki. 17 International Scientific Conference "Crisis situations solution in specific environment", Žilinska Univerzita, Žilina 2012, ISBN 978-80-554-0537-7.
 8. WAŁEK T. Bezpieczeństwo lokalne jako element systemu bezpieczeństwa. International Scientific Conference "National and International Security 2012", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2012, ISBN 978-80-8084-430-7.
 9. WAŁEK T. Zarządzanie kryzysowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego - kluczowe zadania i kompetencje. Międzynarodowa konferencja  naukowa "Security Forum Cracov 2012", Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i indywidualnego Apeiron, Kraków 2012, ISBN 978-83-935353-4-7 i ISBN 978-80-89608-07-2.
 10. WAŁEK T. Rola i znaczenie polityki jakości oraz zarządzania bezpieczeństwem żywienia w uzdrowisku.  International Scientific Conference "Complex Systems Security Managment 2013", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2013, ISBN 978-80-8040-462-8.  
 11. WAŁEK T. Szczególne zadania władz lokalnych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, 18 International Scientific Conference "Crisis situations solution in specific environment", Žilinska univerzita, Žilina 2013, ISBN 978-80-554-0702-9.
 12. WAŁEK T. Rola i zadania Policji w sytuacjach kryzysowych w Polsce. International Scientific conference "Crisis management through simulation technologies", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2013, ISBN 978-80-8040-481-9.
 13.  WAŁEK T. Poprawa bezpieczeństwa poprzez kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej.  International Scientific conference "National and International Security 2013", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2013, ISBN 978-80-8084-475-8. 
 14. WAŁEK T.  System bezpieczeństwa – próba zdefiniowania pojęcia oraz analiza literatury przedmiotu. Medzinárodná vedecká konferencia "Nové Trendy Vo Vyučovaní Spoločensko-Vednychých Predmetov v Školách Zameraných Na Bezpečnosť 2013", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2013, ISBN 978-80-8084-476-5.
 15. WAŁEK T. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa. VI ročník mezinárodní vědecké konference "Bezpečná Evropa 2013", Vysoká škola Karlovy Vary, Karlovy Vary 2013, ISBN 978-80-87236-20-8.
 16. WAŁEK T. Wpływ i znaczenie polityki społecznej na bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Complex International Scientific conference "Systems Security Managment 2014", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2014, ISBN 978-80-8084-430-7. 
 17. WAŁEK T. Central prevention programs in Poland. 20 International Scientific Conference "Crisis situations solution in specific environment", Žilinska univerzita, Žilina 2015, ISBN 978-80-554-1023-4.
 18. WAŁEK T. Wpływ specyfiki i charakteru danej gminy jako determinanta poziomu bezpieczeństwa i występujących zagrożeń. Medzinárodna vedecka konferencia „Krízové Scenáre v Systéme Prípravy Krízových Manažérov na Vysokých Školách Bezpečnostného Zamerania”, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Bratislava 2016, ISBN 978-80-8054-662-5.
 19. WAŁEK T. Regionalny System Ostrzegania jako narzędzie zarządzania kryzysowego. Complex International Scientific conference "Systems Security Managment 2016", Armed Forces Academy, Liptovský Mikuláš 2016, ISBN 978-80-8084-430-7. Artykuły w prasie:

1. Wymagania w stosunku do branży hotelarskiej i gastronomicznej podczas EURO 2012. "Ogólnopolska Gazeta  Finansowa", Tygodnik - nr 07, 17-23 luty 2012 r. Nr indeksu 34625X, ISSN 1734-8900.

2. Czy stadiony na EURO 2012 są w pełni gotowe?. "Ogólnopolska Gazeta  Finansowa", Tygodnik - nr 17/18, 27 kwietnia - 10 maja 2012 r. Nr indeksu 34625X, ISSN 1734-8900.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
tel.: (48) 012 683 11 86

Adres do korespondencji:

Zakład Zarządzania

Pawilon IV/317A
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków