Problematyka naukowa:
system podatkowy Polski i Ukrainy.

Specjalność:
finanse, rachunkowość, podatki, finanse międzynarodowe.
Członek Komisji: Finansów, Budżetu i Organizacji Uczelni (Senat AWF).

Dydaktyka
Podstawy rachunkowości.
Finanse przedsiębiorstw.
Rachunkowość podatkowa.
Inwestycje w turystyce.
System podatkowy w Polsce.
System podatkowy w Unii Europejskiej.

 Wybrane publikacje:

 

  1. ZYCH W. MIKOS A. Czy pakt fiskalny to dobra recepta na kryzys?, "Securitologia" nr 15/2012, EAS, Kraków, 2012. ISBN 1898-4509.
  2. KORZENIOWSKI Leszek F. - ZYCH Witold (ros.) КОЖЕНЁВСКИ Лешек Ф. - ЗЫХ Витольд: Вопроcы безопасности в туризме. /in:/ Безпека життя i дiяльностi людини - освiта, наука, практика. Львiв: BAT "БIБЛЬОС", 2010, s. 48-51.  ISBN 966-7762-19-X.
  3. ZYCH W. Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorcy a nadzór korporacyjny. "Securitologia" nr 9/2009, EAS, Kraków, 2009. ISBN 1898-4509.
  4. ZYCH W. KOZIOŁ L. Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie.  "Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły ekonomicznej w Tarnowie", 1(12).2009, Tarnów, 2009.
  5. ZYCH W. Ocena funkcjonowania przedsiębiorstw w okresie transformacji ekonomicznej. Lwów: 2007.
  6. ZYCH W. Ekspertyza na temat prywatyzacji PKS w Tarnowie. Zlecenie Ministra Skarbu,maszynopis,  2005.
  7. ZYCH W. Audyt. Rola i znaczenie w gospodarce rynkowej. Materiały konferencyjne. Lwów: 2005

Stowarzyszenia:

  1. Członek EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY
  2. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  3. Członek Stowarzyszenia Księgowych