PROBLEMATYKA BADAWCZA

Rola państwa w gospodarce rynkowej, ewolucja międzynarodowych stosunków ekonomicznych, funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego, turystyka jako sektor gospodarki, międzynarodowy ruch turystyczny.

 
DOROBEK NAUKOWY

  1. „Kryzys energetyczny, a kierunki zmian w handlu światowym”, [w:] Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1985.
  2. „Rozwój gospodarczy Tajwanu” , [w:] Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1992.
  3. „Inflacja w Polsce po II wojnie światowej w porównaniu z inflacją w rozwiniętych krajach kapitalistycznych” [w:] Zeszyty Naukowe UJ, Kraków 1993
  4. „Nakłady inwestycyjne w Polsce w okresie transformacji” MWSE – Tarnów 2004.
  5. „Turystyka, szczególne procedury opodatkowania” . Rachunkowość. 2004.