.

PROBLEMATYKA BADAWCZA

  • Komputerowe systemy informacji prawnych. 
  • Praktyczne aspekty administrowania sieciami komputerowymi.

 

Wykaz publikacji:

  1. Niemiec Jan. Odsetki. Miesięcznik CURRENDA, Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych Nr 3, 1997
  2. Niemiec Jan. Tytuł wykonawczy – problemy z kolejnością pokrywania składników roszczenia. Miesięcznik CURRENDA, Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych Nr 5, 1997
  3. Niemiec Jan. „Problemy” z opłatą minimalną. Miesięcznik Komorników Sądowych NOWA CURRENDA, Wydawnictwo Currenda Sp. z o.o. Nr 8, 2013

Referaty na konferencjach:

  1. Wykorzystanie sieci komputerowych w polskiej gospodarce turystycznej w integracji z Europą Zachodnią. Konferencja "Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej" z okazji 20-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, 15-16.IX.1994, Poznań