Problematyka badawcza:

Teoria treningu wspinaczkowego.  

Biologiczne, psychiczne i środowiskowe determinanty ruchu ludzkiego.

Metodyka nauczania wspinaczki.

Turystyka kwalifikowana jako forma szkolnego wychowania fizycznego.

  


Publikacje:
do 2008 roku; od 2009 roku

Ważniejsze publikacje:

 1. Rokowski R.,  Siłą rozpędu, „Góry” 2003, nr 104-105 [opis przejścia z drogi na Hell na Kazalnicy Mięguszowieckiej].
 2. Rokowski R., Chatka climbing team, „Góry”, 2003, nr 108, [opis z  próby przejścia drogi na ścianie Kotła Kazalnicy Mięguszowieckiej – 15:10 do Yumy].
 3. Rokowski R. ,Miss Tatra, „Góry” 2004 [krótki opis najpiękniejszych letnich wspinaczek w Tatrach].
 4. Rokowski R., Recenzja „Jak poprowadzić VI.4” ?,  „wspinanie.pl”, 2006 [recenzja książki E. Hörsta].
 5. Rokowski R., Rola parametrów siłowych palców i ramienia w osiąganiu najlepszych rezultatów we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność w sytlu on- sight [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka tom 2. red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., AWF, Warszawa, 2005, s. 128-130.
 6. Rokowski R., Tokarz R., Znaczenie zdolności motorycznych o podłożu energetycznym we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność w stylu on-sight, „Antropomotoryka” 2007, 40, s. 81-91.
 7. Rokowski R., Rola siły we wspinaczce, „wspinanie.pl”, 2007 [w oparciu o literaturę fachową i naukową przegląd metod kształtowania siły we wspinaczce sportowej].
 8. Rokowski R. Dag, „Góry” 2007, nr 153 [opis drogi wspinaczkowej na ścianie Kotła Kazalnicy Mięguszowieckiej].
 9. Rokowski R., Znaczenie wybranych zdolności koordynacyjnych w osiąganiu najlepszych rezultatów we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność w stylu on-sight [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka tom 4. red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa, 2007 s. 108-113.
 10. Rokowski R., Czynniki decydujące o skuteczności wspinaczki, „wspinanie.pl”, 2007  [w oparciu o fachową i naukową literaturę, próba przedstawienia głównych determinantów skuteczności wspinania się].
 11. Rokowski R., Znaczenie zdolności koordynacyjnych we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność w stylu on-sight na poziomie mistrzowskim [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka tom 5. red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa, 2008, s. 151-155
 12. Rokowski R., Znaczenie zdolności wytrzymałościowych we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność w stylu on-sight  [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka tom 5. red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa, 2008, s. 155 – 160.
 13. Rokowski R., Antropometryczne determinanty skuteczności wspinania się w konkurencji na trudność  w stylu on-sight  [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka tom 6. red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa, 2009, s. 301-311.
 14. Rokowski R., Naukowe podstawy treningu we wspinaczce sportowej. Referat wygłoszony na konferencji i unifikacji instruktorsko trenerskiej PZA w Jaworznie, 25-26 września 2009.
 15. Rokowski R., Rekreacja na Rumanowy, „wspinanie.pl”, 2010 [opis przejścia w warunkach zimowych Prawego Filara Rumanowego Szczytu].
 16. Rokowski R., Robert Jasper w Tatrach, „wspinanie.pl”, 2010 [opis wspinaczki w Tatrach z jednym z najlepszych wspinaczy alpejskich - R. Jasperem].
 17. Rokowski R., Żak St., Znaczenie zdolności motorycznych o podłożu energetycznym we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność w stylu on-sight - analiza przypadków, „Antropomotoryka” 2010, 52, s. 85-96.
 18. Rokowski R., Słowo przewodniczącego, „Taternik” 2010  [prezentcja zadań Komisji Szkolenia PZA].
 19. Rokowski R. Staszkiewicz R. Wspinaczka sportowa – rola i znaczenie przygotowania siłowego dla osiągnięć wspinaczy, „ Sport Wyczynowy” 2010, 2,  s. 19-34.
 20. Staszkiewicz R., Rokowski R., Wspinaczka sportowa – rola i znaczenie przygotowania  wytrzymałościowego dla osiągnięć wspinaczy, „Sport Wyczynowy”  2011, 2. s. 107-120.
 21. Rokowski R., Zagadnienia antropomotoryki, referat wygłoszony na konferencji unifikacyjno- szkoleniowej dla kadry w zakresie wspinaczki sportowej, 23-25 września 2011.
 22. Staszkiewicz R., Michajlov M., Rokowski R., Ręgwelski T., Szyguła Z., The relationship between climbers level of sport and selected biomechanical parameters of the muscle “Medicina Sportiva” 2011, 15, s. 181 (abstract).
 23. Michajlov M. Rokowski R., Szyguła Z., Ręgwelski T., Staszkiewicz R., Sport – specific strength endurance and physiological responses during two climbing trials with different duration and holds’sizes, “ Medicina Sportiva” 2011, 15, s. 177 (abstract).
 24. Tokarz R., Rokowski R. Wartości preferowane przez uczniów gimnazjum i liceum szkoły mistrzostwa sportowego  [w:] Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 2011, tom 34, s. 5-10.
 25. Rokowski R., Zarys biografii prof. Andrzeja Matuszyka [w]: Księga Pamiątkowa Zakładu Alpinizmu.
 26. Rokowski R. Profil siłowy i wytrzymałościowy wspinaczy reprezentujących poziom skałkowy 8a+ i 8a+/b on-sight, [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej, red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa, 2011, tom 8, s. 168-173.
 27. Rokowski R. Znaczenie siły i wytrzymałości we wspinaczce sportowej na poziomie wyszkolenia 6a-8a+/b on-sight, [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej, red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa, 2011, tom 8, s. 160-167.
 28. Nowak M., Ozimek M., Rokowski R., Selected somatic and biomechanical parameters in the sprint race 100 m men w: 12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011 "Present and Future Research in the Science of Human Movement" : conference programme and abstracts / University School of Physical Education in Cracow. - Krakow : University School of Physical Education, [2011]. - S. 95
 29. Rokowski R., Kontrola wybranych cech budowy ciała, siły i wytrzymałości we wspinaczce sportowej "na trudność"[w:] 100 porad Gór cz.II, 2012
 30. Rokowski R. - Znaczenie siły i wytrzymałości dla osiągnięć wspinaczy, III konferencja Medycyny Górskiej, Krynica, 2012 [materiały konferencyjne]
 31. Michajlov M., Rokowski R., Szyguła., Ręgwelski T., Staszkiewicz R., The importance of aerobic capacity in climbing,  Medicina Sportiva” 2013, 17, s. 160 (abstract).
 32. Rokowski R., Szyguła  Z., Michajlov M., Staszkiewicz R., Cisoń T., Relationship between climbers sport level and specific endurance, specific strength, and antropometric ,  Medicina Sportiva” 2013, 17, s. 164 (abstract).
 33. Rokowski R., Pieprzycki A., Prawne aspekty nauczania wspinaczki na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Refarat wygłoszony na: Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport http://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/349/konferencja_bezpieczenstwo_program.pdf
 34. Staszkiewicz R., Rokowski R., Michajlov M., Regwelski T., Biomechaniczny profil stanu funkcjonalnego mięśni kończyn górnych u wspinaczy sportowych, referat przyjęty na sympozjum biomechaniki sportu i rehabilitacji, Warszawa  5-6 grudnia 2013.
 35. Sterkowicz S., Jaworski J., Rokowski R., Importance of coordination motor abilitties In expert-level on-sight sport climbing, „Medicina Sportiva” 2014, 18(1):16-23
 36. Kurs trenerów wspinaczki sportowej – wykład dotyczący determinantów morfo- funkcjonalnych we wspinaczce sportowej, kwiecień, 2016, Tarnów.
 37. Ozimek M., Staszkiewicz R., Rokowski R., Analysis of test evaluating sport climbers strenght and isometric endurance,” Journal of Human Kinetics” 2016,53: 249-260
 38. Staszkiewicz R., Rokowski R., Michajlov M., Regwelski T., Biomechanical  profile of muscles of the upper limbs sport climbers,Warszawa, [artykuł przyjęty do druku 2016]
 39. Mihailov M., Rokowski R., Ręgwelski T., Staszkiewicz r., Szyguła Z., L. Brown.,  Physiological responses during two climbing testes with different hold types, “Internatonal Journal of Sport Sciences and Coaching” [przyjęty do druku w 2017 roku].
 40. Rokowski R., Ozimek M., Krawczyk M. Charakterystyka różnic w zakresie podstawowych cech somatycznych pomiędzy wspinaczami specjalizującymi się w konkurencjach: na trudność, bouldering i na szybkość na najwyższym poziomie wyszkolenia [w]: Trening sportowy – planowanie – kontrola - sterowanie, red. Gabryś U., Stanula A.,  PWSZ, Oświęcim, 2016, s. 73-83
 41. Ozimek M., Rokowski R., Ręgwelski T., Krawczyk M. Charakterystyka różnic w zakresie podstawowych cech somatycznych pomiędzy zawodniczkami specjalizującymi się w konkurencjach: na trudność, bouldering i na szybkość na najwyższym poziomie wyszkolenia [w]: Trening sportowy – planowanie – kontrola - sterowanie, red. Gabryś U., Stanula A., PWSZ, Oświęcim, 2016,  s. 83-93

Projekty, badania:

Koordynator badania  pt.: „Badanie możliwości wysiłkowych zawodników uprawiających wspinaczkę ściankową”.Projekt zatwierdzony przez Komisje Bioetyki w Krakowie.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda za najlepszy referat – na Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” w Spale [2007].

Wyróżnienie za najlepszy plakat – na Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” w Spale [2008].

Nagroda za artykuł naukowy roku w czasopiśmie „Sport wyczynowy” [2010].

Nagroda środowiska wspinaczkowego za najlepsze przejście sezonu zimowego w Tatrach, tzw. „Brytan roku” [2007].

Uprawnienia:

Instruktor wspinaczki wysokogórskiej, instuktor  alpinizmu w PZA,  instruktor wspinaczki sportowej, ratownik TOPR. Aktualnie uczestnik kursu UIAGM, IVBV.

Działalność społeczna i organizacyjna:

Współorganizator - 6th European Hypoxia Symposium

Organizator zawodów Pucharu Polski we wspinaczce sportowej na AWF w Krakowie,  organizator zajęć na ściance wspinaczkowej i w skałkach w ramach festynów, dni otwartych i imprez jubileuszowych na AWF w Krakowie, organizator warsztatów metodycznych na AWF w Krakowie dla nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Teoretyczne i praktyczne podstawy wspinaczki sportowej jako alternatywnej formy ruchu możliwej do wykorzystania na zajęciach z dziećmi i młodzieżą”.

Przewodniczący Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej w Polskim Związku Alpinizmu, członek Klubu Wysokogórskiego Kraków, Delegat na Walny Zjazd PZA,  asesor na unifikacji instruktorów taternictwa i alpinizmu w PZA, czynny instruktor na kursach skałkowych i tatrzańskich, letnich i zimowych, w Klubie Wysokogórskim i Centralnym Ośrodku Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu „Betlejemka”. Jeden z inicjatorów powstania „Grupy młodzieżowej we wspinaczce wysokogórskiej” w Polskim Związku Alpinizmu.

Ważniejsze dokonania wspinaczkowe:

Skałki: VI.6 (8b) Rotpunkt,  VI.4+ (7c) on – sight,

Góry: A3, M8+/9-

Tatry - lato: Mnich, Rokokowa Kokota IX+  (7c+) Rotpunkt

Tatry – lato: Matrix, Zachodnia Kościelca, XI- on-sight

Tatry - zima: Kazalnica Mięguszowiecka, Superdirettissima – pierwsze przejście jednodniowe, 17,5 godz.

Tatry - zima: Kocioł Kazalnicy Mięguszowieckiej  15:10 do Yumy – drugie przejście jednodniowe, 21 godz.

Tatry – zima: Filar MSW  - 900m, V+, 5,23 godz.

Tatry ; warunki zimowe: Stanisławski Mały Kiezmarski Szczyt- 900m, - VI, 6.30 godz.

Alpy: Petit Dru, Dirette Americane, ED, 6c, 1000m.

Alpy: Filar Croza, Grande Jorasses, ED,WI5, M6, 1100m -  11godz.