Problematyka badawcza
Turystyka i podróż - aspekty humanistyczne i pedagogiczne.
Prakseologia wybranych dziedzin turystyki kwalifikowanej.
Pedagogika specjalna (szczególnie tyflopedagogika i oligofrenopedagogika).
Wspinaczka jako obszar oddziaływań rewalidacyjnych.
Ryzyko i ryzykowanie.
Metodologia badań jakościowych.
Zespoły przeciążeniowe ręki, przedramienia i okolicy stawu łokciowego u wspinaczy.

Prace wdrożeniowe
Specjalności na kierunku Turystyka i Rekreacja:
-   Zarządzanie projektami outdoor
-   Turystyka przygodowa

Specjalizacje instruktorskie na kierunku Turystyka i Rekreacja:
-   Turystyka jeździecka
-   Turystyka kajakowa
-   Wspinaczka rekreacyjna

Bieg Turystyki Przygodowej - Koniczynka Trail Marathon


Ważniejsze publikacje naukowe:

1.    W. Swędzioł, O podejmowaniu ryzyka. Materiały do dyskusji nad ryzykiem
w przygodzie i edukacji, Kwartalnik Pedagogiczny 2(240), 2016, s. 243-259.

2.    W. Swędzioł, Wybrane problemy metod badań jakościowych w pedagogice przygody, Kwartalnik Pedagogiczny 2(240), 2016, s. 99-114.

3.    W. Swędzioł, Ryzyko w zachowaniu młodzieży. Materiały do dyskusji nad ryzykiem
w przygodzie i edukacji (w:) A. Bąk, A. Leśny, E. Palmer-Kabacińska (red.) Przygoda
w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce, Warszawa 2014, s. 50-73.

4.    W. Swędzioł, Wprowadzenie do wspinaczki i turystyki wspinaczkowej osób niewidzących, Folia Turistica, AWF Kraków, nr. 29/2013, s. 61-82.

5.    W. Swędzioł, Krakauer Projekt: Hallen- und Fellskletterei mit Blinden, Heranführung- und Lehrmethoden (Zur Rolle des Kletterns bei der Erfüllung emotionaler Bedürfnisse), Blid Sehbehindert, 4/2013, s. 251-261.

6.    W. Swędzioł, O „sztuce cierpienia” na „wyspach ascezy”. Refleksje nad sensem ryzykowania, (w:) P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.) Góry – Człowiek – Turystyka, WSTiE, PROKSENIA, Kraków 2011, s. 181-194.

7.    W. Swędzioł, Przygotowanie do pełnej aktywności życiowej osób niewidomych
 i słabowidzących w procesie edukacji na przykładzie Carl-Strehl-Schule w Marburgu,
(w:) J. Żbikowski, A. Siedlecka, (red.), Wybrane aspekty aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich, Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2009.

8.    W. Swędzioł, Ręka wspinacza – przyczyny i charakterystyka najczęstszych zespołów przeciążeniowych ręki, przedramienia i okolicy stawu łokciowego u wspinaczy sportowych, (w:) A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski (red.), Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa 2009.

9.    W. Swędzioł, Ręka wspinacza – możliwości postępowania profilaktycznego
i rehabilitacyjnego w najczęstszych uszkodzeniach, (w:) A. Kuder, K. Perkowski, D. Śledziewski (red.), Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa 2009.

10.    W. Swędzioł; Wspinaczka halowa i skałkowa z osobami niewidzącymi, (w:) Józef Bergier, Zofia Kubińska (red.), Kultura i rekreacja w integracji osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2006.

Publikacje eksperckie:

1.    W. Swędzioł, Biegnę… więc jestem? „Góry” 3/2015,.

2.    W. Swędzioł, Pokaż mi swój plecak a powiem ci kim jesteś. O doborze i pakowaniu plecaka na wycieczkę narciarską (a nawet troszkę więcej). Cz. II, „Góry”, 3/2014, s. 123-125.

3.    W. Swędzioł, Pokaż mi swój plecak a powiem ci kim jesteś. O doborze i pakowaniu plecaka na wycieczkę narciarską. Cz. I, „Góry”, numer specjalny, 2/2014, s. 96-97.

4.    W. Swędzioł, O tym jak minimalizować ryzyko na wycieczkach narciarskich (w:) P. Drożdż (red.) 100 porad Gór, tom.2, Góry Books, Kraków 2013, s. 362-372.

5.    W. Swędzioł, Dekalog nauczyciela wspinaczki (w:) P. Drożdż (red.) 100 porad Gór, tom.2, Góry Books, Kraków 2013, s. 246-257.

6.    W. Swędzioł, Ręka wspinacza – co robić i czego nie robić, żeby nie zrobić sobie krzywdy, (w:) P. Drożdż (red.) 100 porad Gór, tom.1, Góry Books, Kraków 2011.

7.    W. Swędzioł, Ręka wspinacza – co jej dolega i dlaczego, (w:) P. Drożdż (red.) 100 porad Gór, tom.1, Góry Books, Kraków 2011.

8.    W. Swędzioł, Ręka wspinacza – Profilaktyka i rehabilitacja uszkodzeń przeciążeniowych, „Magazyn Górski” nr 3, czerwiec 2001.

9.    W. Swędzioł, Ręka wspinacza – Charakterystyka typowych zespołów przeciążeniowych ręki, przedramienia i okolicy stawu łokciowego, „Magazyn Górski” nr 2, maj 2001.

10.    W. Swędzioł, Ręka wspinacza – Przyczyny powstawania zespołów przeciążeniowych
u wspinaczy sportowych, „Magazyn Górski” nr 1, kwiecień 2001.