Artykuły pracowników

Publikacje oraz doniesienia konferencyjne:

 • Bielański M., Korbiel K., Taczanowska K., Garcia-Massó X., Gonzalez L.M. 2018 (w recenzji). Is tourism research disconnected from nature? – an author keywords analysis approach. (planowana publikacja w: Current Issues in Tourism IF=3,46).
 • Bielański M., Taczanowska K. , Adamski P., Witkowski Z., Brandenbourg CH. 2018. Using a social science approach to study interactions between skitourers and wildlife in mountain protected areas. Mountain Research and Development Journal, Allen Press, (IF=1,216) ukaże się w  listopadzie 2018.
 • Taczanowska K. , Hibner J., Bielański M., Zięba A., Brandenburg Ch., Muhar A. and Ziobrowski Sz. 2018. Influence of cable car infrastructure on winter and summer recreational activities in the Tatra National Park, Poland. Tourism Naturally Conference, 16-18 May 2018, Zell am See-Kaprun (Austria).
 • Bielański M., Taczanowska K. , Adamski P., Witkowski Z., Muhar A., Gonzalez L.M.  2018., Application of GPS tracking for monitoring spatially unconstraint recreation activities – a case study of ski touring in the Tatra National Park, Poland,  Applied Geography,  Vol. 96, pp. 51–65, https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.05.008 (IF=3,117)
 • Taczanowska K. , Bielański M., González L.M., Garcia-Massó X., Toca-Herrera  L. 2017. Analyzing spatial behavior of backcountry skiers in mountain protected areas combining GPS tracking and graph theory. Symmetry 9(12), 317; doi:10.3390/sym9120317 (IF=1,46)
 • Ciapała Sz., Adamski P., Bielański M. 2017 Surwiwal – coraz popularniejsza forma rekreacji i jej wpływ na lasy. Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 19. Zeszyt 52 / 3 / 2017. Ss. 26-36 (Lista B – 7 pkt.)
 • Bielański M. , Adamski P., Ciapała Sz., Olewiński M., 2017 Poza szlakowa turystyka narciarska W Tatrzańskim Parku Narodowym. Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 19. Zeszyt 52 / 3 / 2017. Ss. 45-52 (Lista B – 7 pkt.)
 • Bielański M. 2015. Badania ruchu skiturowego w Tatrzańskim Parku Narodowym najważniejsze wyniki i wnioski. V Konferencja Tatrzańskiego Parku Narodowego Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. 24–26 września, Zakopane. 167-169.
 • Bielański M., Adamski P., Witkowski Z. 2014. Usefulness of GPS tracking in monitoring skitourers’ activity in Tatra National Park, Poland. [w:] M. Reimann (red.), The 7th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas,  (Vol. MMV 7 – Proceedings, pp.123-124). Tallinn, Estonia.
 • Taczanowska K., Brandenburg Ch., Muhar A., Hat-Pawlikowska K., Ziobrowski S., Chlipała B., Grocholski S., Krzeptowski J., Jodłowski M., Bielański M., Witkowski Z., Balon J., Berbeka J., Berbeka K., Biernacki W., 2014, Who is hiking in the Tatra National Park, Poland? A socio-demographic portrait of visitors, [w:] M. Reimann (red.), The 7th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, 27-29.
 • Ziobrowski S., Skawiński P., Chlipała B., Grocholski S., Krzeptowski J., Jodłowski M., Balon J., Bielański M., Witkowski Z., Berbeka J., Berbeka K., Taczanowska K., Brandenburg Ch., Muhar A., 2014, Towards an effective visitor monitoring strategy for the Tatra National Park, Poland – a management perspective portrait of visitors, [w:] M. Reimann (red.), The 7th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, 27-29.
 • Jodłowski M., Bielański M., Balon J., Wlazło E., Turkot A., 2014, Monitoring of the off-trail tourism in the Tatra National Park (Poland), IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU.
 • Bielański M. 2013. Narciarstwo wysokogórskie – stan i konsekwencje środowiskowe. Praca doktorska (obroniona z wyróżnieniem). AWF Kraków.
 • Bielański M. 2013. Kim są skiturowcy w Tatrach. Tatry, TPN nr 1(43), zima 2013. ss.30-33.
 • Bielański M., Cybula P., Ziobrowski S. 2013. Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne. Konferencja COGT PTTK w Krakowie: Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport. Kraków, 17 maja 2013. ss.242-256.
 • Bielański M., Saari S., Wilkońska A.,  Tuominen T., Mora I., Binder D., Kendale D., Thacker H., Pluszyńska A., Adamski P. 2011. Challanges for the European Spa Management. Results of the ILIS project. Polish Journal of Sport and Tourism nr 2, Vol.18. AWF Warszawa. ss.160-165.
 • Bielański M. 2010. Ruch Narciarzy Wysokogórskich w Tatrzańskim Parku Narodowym, Folia Turistica nr 22, AWF Kraków 2010. ss.185-205.
 • Witkowski Z., Mroczka A., Adamski P., Bielański M., Kolasińska A. 2010. Nielegalna dyspersja turystów – problem parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce. Folia Turistica nr 22, AWF Kraków 2010. ss. 35-65.
 • Pluszyńska A., Bielański M. 2010 Europejskie seminarium naukowe w ramach projektu "Produkt Spa w krajach Unii Europejskiej", Refleksoterapia 2010, nr 1, s. 59.
 • Długosz B., Bielański M., Kosiniak-Kamysz K. 2010. Turystyka konna na wybranych obszarach chronionych w Polsce i Irlandii. Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, GWSH 2010.
 • Płonka M., Kozieł S., Suder A., Pióreczka B., Dobrzańska M., Kamińska A., Głodzik J., Schlegel-Zawdadzka M., Brzozowska I., & Bielański M. 2010.
 • Serum and urinary leptin levels In maturing girls and they relationship to body fatness and fat distribution. 19th European Childhood Obesity Group Meeting “Moving towards health”, 17-19 Sept. 2009, Univ. of Dublin, Ireland. O’Malley G., Hussey J., Hoey H. (ed.). International Journal of Pediatric Obesity, Supplement 1, University of Dublin 2010. Dublin, pp:81-82.
 • Bielański M., Długosz B. 2009. Turystyka konna na wybranych obszarach chronionych w Polsce. LXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego  Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin 2009.

Udział w projektach:

 • 2016-2018 (kierownik projektu po stronie AWF) WTZ2 PL02/2016 – współpraca naukowa z Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (ILEN), Universität für Bodenkultur, Wien (BOKU), Developing of indicators and tools for measuring recreational and tourist traffic in Austrian and Polish forest areas
 • 2014-2016 (kierownik projektu po stronie AWF), WTZ PL02/2014 – współpraca naukowa z Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung (ILEN), Universität für Bodenkultur, Wien (BOKU), Monitoring ruchu turystycznego w parkach narodowych – wymiana doświadczeń naukowych w zakresie metod służących lepszemu zarządzaniu obszarami chronionymi w Austrii i Polsce
 • 2008-2010 ILIS (kierownik projektu po stronie AWF), Innovations and Learning in Spa Management, (142759-LLP-1-2008-1-FI-ERASMUS-ECUE)

Staże zagraniczne i wyjazdy z programu Erasmus:

 • 2017-2018 staż naukowy (3 miesiące), University of Valencia (Hiszpania)
 • 2017  wyjazd szkoleniowy z programu Erasmus (7 dni)University of Valencia (Hiszpania)
 • 2014 wyjazd szkoleniowy z programu Erasmus (7 dni), Universitaria Florida (Hiszpania)

Pozostała działalność zawodowa na AWF:

 • 2006 - Prowadzący na obozach kajakowych dla studentów 1 roku Turystyki i Rekreacji
 • 2007 - Kierownik szkolenia pilotów wycieczek na AWF Kraków
 • 2011-  Prowadzący specjalizację instruktorską z jeździectwa
 • 2010 - Współpraca z Tatrzańskim Parkiem Narodowym w zakresie badań nad ruchem turystycznym
 • 2011  - Nadzorujący praktyki studentów Turystyki i Rekreacji w Tatrzańskim Parku Narodowym
 • Wykładowca dla studentów z programu Erasmus
 • 2018  - członek redakcji Folia Turistica, pełnomocnik do spraw open access

Języki obce:

 • Angielski, C1 (CAE)
 • Hiszpański, B2
 • Francuski, B2

Działalność poza AWF oraz dodatkowe kwalifikacje:

 • Instruktora narciarstwa PZN – od 2000
 • Instruktor Narciarstwa Wysokogórskiego Polskiego Związku Alpinizmu – od 2015
 • Państwowe uprawnienia instruktora sportu (MENiS) w zakresie Narciarstwa Alpejskiego  - od 2001
 • Państwowe uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej (MENiS) w zakresie:
  • Jeździectwa – od 2000 r.
  • Kajakarstwa – od 2008 r.
 • Państwowe uprawnienia Pilota Wycieczek – od 2000
 • Członek Klubu Wysokogórskiego Zakopane – 2010
 • Ratownik ochotnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – od 2014

 

 

 

Zainteresowania naukowe:

Zachowania konsumentów produktów turystycznych i rekreacyjnych

Aktywność turystyczna i rekreacyjna człowieka

Formy turystyki i rekreacji

Metodyka treningu rekreacyjnego

Obsługa klienta w rekreacji i turystyce

 

Publikacje:

 

 1. Korbiel K., Klos – Gomulec A. (2006) „Źródła motywacji turystycznej w filozofii H. Bergsona i G. Marcela”, Folia Turistica nr 16.
 2. Korbiel K. (2006) „Naśladownictwo społeczne jako determinanta decyzji konsumentów usług tury­stycznych” [w:] Krupa J. i Biliński J. (red.), Turystyka w badaniach naukowych, Prace Przy­rodnicze i Humanistyczne, WSIZ Rzeszów.
 3. Jakosz I., Korbiel K., (2006) „Rola internetowych form marketingu szeptanego w turystyce”, [w:] S.  Wodejko (red.) Gospodarka turystyczna a grupy interesu, SGH, Warszawa.
 4. Korbiel K., Winiarski R. (2007) „The role of opinion leaders in the travel decision-making process” – referat wygłoszony w czasie 5th Bi-Annual Symposium of the International Society of Culture, Tourism, and Hospitality Research, Charleston, USA.
 5. Korbiel K., Jakosz I. (2009) „Samotne wędrówki – czy warto je podejmować?”, [w:] Dąbrowski A., Rowiński R. Wychowawcze wartości turystyki i rekreacji, Warszawa.
 6. Korbiel K. (2015) „Przejawy zachowań naśladowczych wśród uczestników forum dyskusyjnego o tematyce turystycznej” - referat wygłoszony w czasie konferencji „Antropologia turystyki - dziedzictwo i perspektywy”, Kraków.

  PROBLEMATYKA BADAWCZA
 - turystyka jako fenomen kulturowo-społeczny;
 - aksjologia turystyki;
 - semiotyka turystyki;
 - informacja i promocja turystyczna;
 - turystyka a dziedzictwo kulturowe;
 - turystyka a komunikacja międzykulturowa.


Ważniejsze publikacje:

 1. Bezpieczeństwo i aspekty prawne w przekazie informacyjnym organizatorów turystyki dzieci i młodzieży (na przykładzie turystyki górskiej), [w:] P. Cybula (red.) Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – sport, turystyka, rekreacja, Biblioteka COTG, Kraków 2013.
 2. „Mapping Cultures. Place, Practice, Performance” (critical review of the book edited by Les Roberts, Palgrave Macmillan 2012), „Tourism, Culture and Communication”, 2012, 12(2-3).
 3. Kulturowe wzorce podróżowania kobiet a jakość życia, [w:] M. Kazimierczak (red.) Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Monografie AWF Poznań, 2012.
 4. Tourism Promotion, Discourse and Identity, „Folia Turistica” 2011, 25(1), s. 231-248.
 5. The Prospects of the Critical Studies on Tourism and the Role of Mentors in Academia, „Folia Turistica” 2011, 25(1), s. 379-398.
 6. Podróż w perspektywie hermeneutyki i semiotyki kultury, „Folia Turistica” 2011, 24.
 7. W poszukiwaniu nowych metafor podróży, [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.) Góry – Człowiek – Turystyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. A. Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Proksenia-WSTiE, Kraków, 2011.
 8. Andrzej Matuszyk jako redaktor naczelny czasopisma „Folia Turistica”, [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.) Góry – Człowiek – Turystyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. A. Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Proksenia-WSTiE, Kraków, 2011.    `
 9. Czas wolny i rekreacja a płeć kulturowa, [w:] R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Losgraf, Warszawa 2011.
 10. O sztuce podróżowania (recenzja książki A. de Botton „Sztuka podróżowania”), „Folia Turistica” 2010, 23.
 11. Wielokulturowość a promocja turystyczna miejsca, [w:] E. Puchnarewicz (red.), Wielokulturowość w turystyce, WSTiJO, Warszawa 2010.
 12. Świat zwiedzany jak muzeum. O rytuałach cywilizacyjnych i roli dzieł sztuki w doświadczeniu turystycznym, [w:] P. Krasny, D. Ziarkowski (red.), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Proksenia, Kraków 2009. 
 13. Semiotyka turystyki, [w:] R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych. PWN Warszawa 2008.
 14. Wartości w ofercie turystycznej wybranych krajów europejskich (na przykładzie przewodników). „Zeszyty Naukowe”, AWF Kraków, 2008, Nr 92.
 15. O wizualnych i niewizualnych przestrzeniach turystycznych oraz nowych sposobach przeżywania podróży (recenzja książki Anny Wieczorkiewicz, „Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży”, Kraków 2008), „Folia Turistica”, 2007, 18.
 16. Turystyka a fenomen spotkania. Szanse, zagrożenia, złudzenia, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie. AWF Poznań, 2007.
 17. Turystyka jako fenomen kulturowo-społeczny, [w:] Z. Dziubiński (red.), Aksjologia turystyki, SALOS, Warszawa 2006.
 18. Konstrukcja i interpretacja przekazu informacyjno-promocyjnego w turystyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki"; Nr 327: „Informacja turystyczna", Szczecin 2006.
 19. Changing World, The Heritage Tourism and Identity. Poland, Slovakia and Ukraine, [in:] Cutting Edge in Tourism Research: New Directions, Challenges and Applications, Conference Proceedings, The School of Management, University of Surrey, Guildford, 2006.

 

Redakcja monografii i numerów tematycznych czasopism naukowych:

1. Innovative perspectives on tourism discourse (rada redakcyjna książki pod red. M. Bieleni-Grajewskiej & E. Cortes de los Rios), IGI-Global, 2017 [w przygotowaniu].
2. After the Iron Curtain. Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe (współred. M. Banaszkiewicz), Lexington Books, 2017 [w przygotowaniu].
3. Tourism in (Post)socialist Eastern Europe, “Journal of Cultural Change and Tourism” (współred. M. Banaszkiewicz & N. Graburn], 15(2)/ 2017.
4. Antropologia turystyki. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie (współred. R. Winiarski), AWF Kraków, 2016 [w przygotowaniu].
5. Turystyka w antropologicznej perspektywie (współred. M. Banaszkiewicz), “Folia Turistica”, 39/2016.
6. Turystyka a interpretacja dziedzictwa (współred. M. Banaszkiewicz), “Turystyka Kulturowa”, 6/2016.
7. Anthropology of Tourism (współred. M. Banaszkiewicz), “Folia Turistica”, 37/2015.
8. Góry – człowiek – turystyka. Księga jubileuszowa dla prof. A. Matuszyka (współred. P. Cybula i M. Czyż), Proksenia, WSTiE, Kraków, 2011.

Artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w monografiach, recenzje, eseje naukowe – ważniejsze publikacje po 2006 r.:

1.Interpreting dissonant heritage for tourism: methods and challenges, “Heritage and Society”, International Cultural Centre in Krakow [in preparation].
2.Tourist narratives about the dissonant heritage of the Borderlands: the Case of Southern Eastern Poland, „Journal of Cultural Change and Tourism”, 15(2)/ 2017, s. 167-184.
3.Tourism in (Post)socialist Eastern Europe, “Journal of Cultural Change and Tourism” [co-authors M. Banaszkiewicz & N. Graburn], 15(2)/ 2017, s. 109-121.
4. Heritage Tourism Destinations. Preservation, Communication and Development (recenzja książki pod red. M. D. Alvarez, F. M. Go and A. Yüksel, CAB International 2016, “Journal of Heritage Tourism”, 2017.
5.Multiculturality and lifelong learning for tourism: a Polish case, [in:] V. Cuffy, D. Airey, G. Papageorgiou (eds.), Lifelong Learning for Tourism: Concepts, Policy, Implementation, Routledge Publishers, 2017 [w przygotowaniu do druku].
6.Mediating Central and Eastern Europe in Tourism Discourses, [in:] S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz (eds.) After the Iron Curtain. Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe, Lexington Books, 2017 [w przygotowaniu do druku].
7.Anthropological studies on tourism in Central and Eastern Europe [in:] S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz (eds.) After the Iron Curtain. Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe, Lexington Books 2017 [w przygotowaniu do druku].
8.Remaking the image of Poland as a tourist destination, Via@ Tourism Review, 2017. http://viatourismreview.com/fr/all-issues/ [w przygotowaniu do druku].
9.Antropologia a badania i edukacja w zakresie turystyki w Polsce, [w:] S. Owsianowska, R. Winiarski (red.), Antropologia turystyki. AWF Kraków, 2016 [w przygotowaniu do druku].
10.Trudne dziedzictwo a nowe sposoby eksponowania wielokulturowości na przykładzie Łemkowszczyzny, [w:] „Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej”, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2016 [współaut. M. Banaszkiewicz]
11.Wpływ „polityki historycznej” na (re)interpretację dziedzictwa w turystyce. Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki, „Turystyka Kulturowa”, 3/2016, s. 164-185 (współautorzy: M. Banaszkiewicz, A. Mikos v. Rohrscheidt, A. Kowalczyk, K. Kasprzak, B. Raszka, J. Kaczmarek, D. Dąbrowski, M. Menz).
12.Dissonant Heritage in Tourism Promotion: Certified Tourism Products in Poland, „Folia Turistica”, 37/2015 [współaut. M. Banaszkiewicz].
13.Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego, „Turystyka Kulturowa”, 11/2015 [współaut. M. Banaszkiewicz].
14.Mediating the Tourist Experience: From Brochures to Virtual Encounters (critical review of the book edited by J. Lester and C. Scarles, Ashgate, 2013), „Annals of Tourism Research”, 52, 2015.
15.Ethnic and Minority Cultures as Tourist Attractions (rec. książki pod red. A. Diekman i M. Smith, 2015), „Turystyka Kulturowa”, 8/2015.
16.Wzorce odpowiedzialnego podróżowania w narracjach turystyki kulturowej, [w:] M. Kazimierczak (red.) Etyczny wymiar podróży kulturowych, AWF Poznań 2014.
17.Stereotypy w narracji turystycznej/Stereotypes in tourist narrative, „Turystyka Kulturowa”, 3/2014, s. 1-21 [w j. polskim i angielskim].
18.Co jest nie tak w językiem turystyki? 2013, Post-turysta.pl, wirtualne narzędzie edukacyjne.
19.Turystyka w służbie stereotypów, 2013, Post-turysta.pl, wirtualne narzędzie edukacyjne.
20.Bezpieczeństwo i aspekty prawne w przekazie informacyjnym organizatorów turystyki dzieci i młodzieży (na przykładzie turystyki górskiej), [w:] P. Cybula (red.) Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – sport, turystyka, rekreacja, Biblioteka COTG, Kraków 2013.
21.„Mapping Cultures. Place, Practice, Performance” (critical review of the book edited by Les Roberts, Palgrave Macmillan 2012), „Tourism, Culture and Communication”, 2012, 12(2-3).
22.Kulturowe wzorce podróżowania kobiet a jakość życia, [w:] M. Kazimierczak (red.) Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, Monografie AWF Poznań, 2012.
23.Tourism Promotion, Discourse and Identity, „Folia Turistica” 2011, 25(1), s. 231-248.
24.The Prospects of the Critical Studies on Tourism and the Role of Mentors in Academia, „Folia Turistica” 2011, 25(1), s. 379-398.
25.Podróż w perspektywie hermeneutyki i semiotyki kultury, „Folia Turistica” 2011, 24.
26.W poszukiwaniu nowych metafor podróży, [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.) Góry – Człowiek – Turystyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. A. Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Proksenia-WSTiE, Kraków, 2011.
27.Andrzej Matuszyk jako redaktor naczelny czasopisma „Folia Turistica”, [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.) Góry – Człowiek – Turystyka. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. A. Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Proksenia-WSTiE, Kraków, 2011. `
28.Czas wolny i rekreacja a płeć kulturowa, [w:] R. Winiarski (red.), Rekreacja i czas wolny. Studia humanistyczne, Oficyna Wydawnicza Losgraf, Warszawa 2011.
29.O sztuce podróżowania (recenzja książki A. de Botton „Sztuka podróżowania”), „Folia Turistica” 2010, 23.
30.Wielokulturowość a promocja turystyczna miejsca, [w:] E. Puchnarewicz (red.), Wielokulturowość w turystyce, WSTiJO, Warszawa 2010.
31.Świat zwiedzany jak muzeum. O rytuałach cywilizacyjnych i roli dzieł sztuki w doświadczeniu turystycznym, [w:] P. Krasny, D. Ziarkowski (red.), Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-artystyczne, Proksenia, Kraków 2009.
32.Semiotyka turystyki, [w:] R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych. PWN Warszawa 2008.
33.Wartości w ofercie turystycznej wybranych krajów europejskich (na przykładzie przewodników). „Zeszyty Naukowe”, AWF Kraków, 2008, Nr 92.
34.O wizualnych i niewizualnych przestrzeniach turystycznych oraz nowych sposobach przeżywania podróży (recenzja książki Anny Wieczorkiewicz, „Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży”, Kraków 2008), „Folia Turistica”, 2007, 18.
35.Turystyka a fenomen spotkania. Szanse, zagrożenia, złudzenia, [w:] M. Kazimierczak (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie. AWF Poznań, 2007.
36.Turystyka jako fenomen kulturowo-społeczny, [w:] Z. Dziubiński (red.), Aksjologia turystyki, SALOS, Warszawa 2006.
37.Konstrukcja i interpretacja przekazu informacyjno-promocyjnego w turystyce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki"; Nr 327: „Informacja turystyczna", Szczecin 2006.
38.Od skutecznej promocji do kreacji świata zwiedzanego. Rola mediów zajmujących się turystyką, [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne, red. J. Krupa i J. Biliński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 2006, s. 377-393.
39.Turystyka jako fenomen kulturowo-społeczny, [w:] Z. Dziubiński (red.) Aksjologia turystyki, SALOS RP, Warszawa 2006.
40.Changing World, The Heritage Tourism and Identity. Poland, Slovakia and Ukraine, [in:] Cutting Edge in Tourism Research: New Directions, Challenges and Applications, Conference Proceedings, The School of Management, University of Surrey, Guildford, 2006.

Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych


4th Heritage Forum of Central Europe, organizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 1-2.06.2017

11th European Social Science History Conference, organizowana przez The International Institute for Social History w University of Valencia, 30.03-2.04.2016, Valencia, Hiszpania

Międzynarodowa Konferencja Naukowa, organizowana przez Université de Genève, Université Paris, Panthéon-Sorbonne, University of California w Berkeley i Swiss National Science Foundation, „La fabrique des lieux de désir: l’érotisation des lieux touristiques/Worlds of Desire: The Eroticization of Tourist Sites”, 22-24.06.2015, Genewa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Anthropology of Tourism – Heritage and Perspectives”, Instytut Studiów Międzykulturowych UJ i Wydział Turystyki i Rekreacji AWF, 1-2.06.2015, Kraków

13th EASA (European Association of Social Antropologists) Biennial Conference „Collaboration, Intimacy & Revolution - innovation and continuity in an interconnected world”, Tallin University, Estonia, udział w panelu “Tourism in (post)socialist Eastern Europe” 29.07-3.08.2014, Tallin, Estonia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przewodniki w kulturze/Guides in Culture”, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, 20-21.11.2014.

 

 

MA, Tourism Studies, University School of Physical Education in Cracow, 2001
Doctoral studies 2001-2005, Institute of Humanities, University School of Physical Education in Cracow, PhD 2005 
2006 – present – lecturer at the University School of Physical Education in Cracow, Faculty of Tourism and Recreation (lectures, classes and seminars for Polish and foreign students within LLP-Erasmus programme; 2008 - visiting professor at University of Primorska, College of Tourism, Slovenia)
2006 – present – assistant editor of „Folia Turistica”, a scientific journal published by the University School of Physical Education in Cracow
 
Research interests:  the theory of tourism and recreation; socio-cultural aspects of leisure-time activities; the body and the embodiment of experiences in tourism and leisure; gender issues in leisure and tourism; media and tourism; semiotics of tourism; cultural (heritage and arts) tourism. 

Address correspondence:
Al. Jana Pawła II 78
31-571 Krakow, Poland
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Chosen publications
The author of  9 book chapters, along with a number of refereed journal articles and conference proceedings, i.e.:
Cutting Edge in Tourism Research: New Directions, Challenges and Applications, The School of Management, University of Surrey, Guildford, UK, 2006 – paper: “Changing World, The Heritage Tourism and Identity. Poland, Slovakia and Ukraine”.
The philosophical and cultural aspects of corporeality, The University School of Physical Education in Wroclaw, Poland, 2010 – paper: “The embodiment of tourist experience” [in Polish].

Chapters in books [in Polish]:
“Leisure, recreation and gender” in: R. Winiarski, ed. Recreation and leisure. Humanistic Studies, WAiP Warszawa 2011, pp.  [in press]
“Multiculturalism and the tourist promotion of a place” in: E. Puchnarewicz, ed. Multiculturalism in tourism, WSTiJO Warszawa 2010, pp. 33-45.
“Visiting the World as a Museum. On civilizing rituals and the role of works of art in the tourist experience” in: P. Krasny and D. Ziarkowski, eds. Art and traveling. Proksenia, Krakow 2009, pp. 27-39.
“Semiotics of Tourism” in: R. Winiarski, ed. Tourism in Human Sciences, WN PWN Warszawa 2008, pp. 117-139.
“Values in the tourist offer of chosen European countries (on the example of tourist guidebooks), “Zeszyty Naukowe nr 92. Skróty prac doktorskich”, AWF Krakow 2008, pp. 52-101
“Tourism and phenomenon of an encounter. Values, threats, illusions”, in: M. Kazimierczak, ed. Tourism and traveling in an axiological perspective. AWF Poznan 2007, pp. 60-68.
“Tourism as a socio-cultural phenomenon” in: Z. Dziubinski, ed. The axiology of Tourism, Salos RP Warszawa 2006, pp. 392-400.
„From the efficient promotion to the visited world creation. The role of tourism media” in: W. Alejziak, R. Winiarski, eds. Tourism in Scientific Research in Poland and Worldwide, WSiZ Rzeszow and AWF Krakow 2005, pp. 377-393.
„Travels to values. On axiological perspective of tourism”, in: M. Kazimierczak, ed. Tourism in a humanistic view, AWF Poznan 2004, pp. 25-37.
In preparation: “Media and tourism” [co-author of the book: W. Biernacki]

 

Prof. Paed Dr. Karol Görner, PhD.

PROBLEMATYKA BADAWCZA

Turystyka kwalifikowana
Turystyka szkolna
Turystyka specjalistyczna – Nordic Walking
Aktywność rekreacyjna i turystyczna w czasie wolnym

Najważniejsze publikacje

GÖRNER, K.1992. Úroveň mravných postojov 11-13 ročných detí organizovaných v turistických krúžkoch mládeže a ich rovesníkov. In: Vedeckovýskumné práce učiteľov KTV PF v B. Bystrici k  30. výročiu založenia VŠTJ Slávia PF B. B. a k 11. letným akademickým majstrovstvám SR v roku 1992. Banská Bystrica : PF, 1992, s. 69-99. ISBN 80-85162-35-0
      
GÖRNER, K.1994. Formatívna stránka turistického procesu a mravné postoje starších žiakov ZŠ. In: Acta Univerzitatis Matthaei Belii. Banská Bystrica : FHPV UMB, 1994, s. 83-107. ISBN 80-85162-75-x  

GÖRNER, K.: Overenie nadobudnutej úrovne základného učiva z tematického celku cvičenia v prírode, v rámci učebných osnov telesná a športová výchova, žiakmi 8. ročníka ZŠ. In: Zborník vedeckovýskumných prác z IGÚ č. 95/5195/611. Banská Bystrica : FHV UMB, 1996, s. 31- 42. ISBN 80-8055-018-2

GÖRNER, K. 1998. Vplyv turistických aktivít v stredohorskom prostredí na zmeny funkčnej zdatnosti študentov TV. In: Physical Education and Sport, ročník VIII. N4/1998, s. 19-22.   ISSN 1335-2245
  
GÖRNER, K.1999. Turistické aktivity realizované na kurze turistiky a pobytu v prírode a ich vplyv na zmeny pohybovej výkonnosti študentov TV FHV UMB. In: Acta Universitatis Matthiae Belii, roč. III., sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica :  FHV UMB, 1999, s. 159-166. ISBN 80-8055-283

GÖRNER, K.2000. Zmeny pohybovej výkonnosti vplyvom zaťaženia extenzívneho charakteru  realizovaného formou turistických aktivít. In: Turistika a šport v prírode, prostriedok rozvoja pohybovej schopnosti.  Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2000, s. 35 – 42. ISBN 80-8040-151-9

GÖRNER, K. 2002.Názory žiakov na miesto turistických, pohybových a pobytových aktivít v prírode v školskej a mimoškolskej výchove žiakov druhého stupňa ZŠ v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia. In: Monitorovanie telesného rozvoja, funkčného stavu a pohybovej výkonnosti žiakov ZŠ v Banskobystrickom kraji na začiatku nového tisícročia – výstupy grantovej úlohy č. 1/7318/20. Banská Bystrica : UMB FHV, 2002, s.175 – 183. ISBN 80-8055-710-1
   
GÖRNER, K. - KOMPÁN, J.2003. Cardiovascular system response on the load in the form of hiking of the woman- recreational sports woman. In: Acta Universitatis Matthiae Belii,  Physical education and sport, No5. Banská Bystrica : KTV PF UMB, 2003, s. 13 – 18.  ISBN 80-8055-848-5
   
GÖRNER, K. - PRUSIK, K. 2004. Walking like a proper indicator of change presented in cardiovascular system of the college student in the middle mountain level. In: Book of Abstracts – Europen College od Sport Science. Clermont - Ferrand:2004,s.187 
 
GÖRNER, K. 2005. Changes in motor performance capacity of athlets under the influance of hiking activities. In: Sporto Mokslas -  Sport Science 3 /41 - Journal of Lithuanian sport science, .Vilnius: Sporto informacijos centras,  2005, s. 77 – 81. ISSN 1392-1401 
 
BOCHENEK, M. – GÖRNER, K. 2005. Uczestnictwo dzieci i mlodziezy szkolnej z regionu poludniowego Podlasia w wybranych formach turystyki. In: Rekreacja, Turystyka, Kultura. Gdansk: AWFiS im. J. Śniadeckego,  s. 211 – 218.ISBN 83-89227-02-9

GÖRNER, K. - BOCHENEK, M.2006. Zainteresowania turystyczne dzieci i mlodziezy szkolnej. In: Turistika i rekreacja – wymiary teoretyczne i praktyczne. Rzeszów: WUR, s. 190 – 196. ISBN 978-83-7338-2122-1

GÖRNER, K. – PYŠNÝ, L. – KOMPÁN, J.2007. Pešia turistika  a pobyt v prírode  z pohľadu ich všestranného využitia. Ústí nad Labem : ÚZS UJEP, 2007, 109 s. ISBN 978-80-7044-872-4
  
GÖRNER, K. 2007. Turistika. In: KIRCHNER, J. et. al.: Aktivity v prírode. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007, 165 s. ISBN 978-80-7044-864-9
  
GÖRNER, K. 2007. Reakcija serdečno-sosudistoj sistemy ženščin raznogo urovnia funkcionaľnoj vynoslivosti na nagruzku turpochoda, provodimogo v srednegorie. In: Teorija i praktika fizičeskoj kuľtury, 2007, 4, s. 57 – 59. ISSN 0040-3601 / index 70966
  
GÖRNER, K. -  BOCHENEK, M. -  KEDRA, P.2007. Scholl tourism in the opinions of students and teachers from the region of the southern Podlasie. In: Dabrowski – Rowiński: Socio-economic aspects of tourism and recreation. Varšava: AWF ITIR, 2007, s. 92 – 95. ISBN 10:83-89630-32-X

GÖRNER, K. – KOMPÁN, J.2008. Miesto turistiky a pobytových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie veku 12 – 15 rokov na začiatku nového storočia. Banská Bystrica: UMB FHV, 2008, 131s. ISBN 978-80-8083-558-3
  
GÖRNER, K. - PRUSIK, K. – KIRCHNER, J. 2008. Analiza walorow zdrowotnych rekreacijnych biegu na orientacje. In: Journal of Outdoor Activitiess, Vol. 1, No. 1, Ústí nad Labem: UJEP, 2008, s. 46 – 59. ISSN 1802-3908
   
PRUSIK, K. - GÖRNER, K. – WIECH, M. – PRUSIK, Kr. 2009. Wplyw prawidlowego rekreacyjnego programu ruchowego seniorów na zmiany w tkance tluszcowej. In: Pohyb je život.  Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, 2009, s. 112 – 124. ISBN 978-80-7414-122 - 5