PROBLEMATYKA BADAWCZA

Naśladownictwo społeczne i jego przejawy jako determinanty zachowań konsumentów usług turystycznych.


Publikacje:

  1. Naśladownictwo społeczne jako determinanta decyzji konsumentów usług turystycznych. Referat opublikowany w recenzowanych materiałach z Konferencji "Turystyka w badaniach naukowych - prace przyrodnicze" Rzeszów 2006