Mgr Anna Belniak - absolwentka Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Tytuł zawodowy magistra ekonomii w zakresie ekonomiki nieruchomości i procesu inwestycyjnego oraz gospodarki i administracji publicznej uzyskała w 2004 roku. Od 2004 roku zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe i dydaktyczne dotyczą różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych. Wpisana na listę pośredników nieruchomości na podstawie zdanego egzaminu kwalifikacyjnego.


Wykaz publikacji własnych autora:

• A. Belniak, Marketing partnerski w erze globalizacji, „Zeszyty Naukowe”, 2005, z. 7, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2005.
• A. Belniak, S. Belniak, Partnerstwo publiczno-prawne jako sposób na finansowanie rewitalizacji miasta, „Świat Nieruchomości”, 2006, nr 57-58.
• L. Kozioł, M. Tyrańska, A. Belniak, Metodyka określania potencjału pracy w hotelarstwie, „Turystyka w badaniach”, pr. zb., Rzeszów 2006.
• L.Kozioł, M.Tyrańska, A.Belniak, M.Sas-Ćwięczek Rozwój potencjału pracy w przedsiębiorstwie turystycznym. Wydawnictwo AWF 2008
• K. Firlej, A. Belniak, T.Bober  Proces restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji i jego determinanty w sektorze gastronomicznym Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 r.