Problematyka naukowa:
hotelarstwo,
organizacja i funkcjonowanie zakładów hotelarskich,
zarządzanie strategiczne,
Organizacja i funkcjonowanie ośrodków SPA.

Wykształcenie:
MGR TURYSTYKI, AWF Kraków 1990, praca pt. „Kierunki rozwoju informacji turystycznej w Krakowie.
DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH w zakresie nauk o zarządzaniu, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2004, praca pt. „Strategia kształtowania produktu turystycznego gminy. Teoria a praktyka planowania”.

Szkolenia:
Marketing w Turystyce, Akademia Ekonomiczna w Krakowie i Uniwersytet w Luton.
Przetwarzanie Danych w Turystyce, Akademia Ekonomiczna w Krakowie i Uniwersytet w Luton.

 Publikacje:

Artykuły:

 1. Jakość usług turystycznych świadczonych przez krakowskie biura podróży w świetle opinii turystów, Rozwój jakości usług w turystyce, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie 1998 r. Monitoring Zjawisk turystycznych na przykładzie lotniska w Balicach w 1998 r., w. Programowanie i monitoring zjawisk turystycznych, AVSI Polska oraz Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Centrum Edukacji Kadr Turystycznych, Kraków 1999.
 2. Monitorowanie zjawisk turystycznych w Małopolsce, w. Programowanie i monitoring zjawisk turystycznych, AVSI Polska oraz Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Centrum Edukacji Kadr Turystycznych, Kraków 1999.
 3. Badania opinii kuracjuszy i turystów odwiedzających polskie uzdrowiska w 2002 roku na przykładzie badań ankietowych. Folia Turistica, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Nr 14, Kraków 2003.
 4. Turystyka jako komponent gospodarki gminy, Folia Turistica, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Nr 15, Kraków 2004.
 5. Studium kierunków rozwoju turystycznego Podbabiogórza wraz z programem projektów i działań do realizacji, Fundacja Spółdzielczy Fundusz Oświaty Wiejskiej w Warszawie, Sucha Beskidzka 2007.
 6. Systemy informatyczne stosowane w przedsiębiorstwach związanych z turystyką na przykładzie programów używanych w gastronomi, w Turystyka-Inowacje-Konsument, GWSH, Katowice 2008.
 7. Turystyka w rozwoju ekonomicznym i społecznym gminy, Handel Wewnętrzny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji Koniunktur, Warszawa 2009.
 8. Znaczenie turystyki w rozwoju lokalnym, w. Zrównoważona turystyka na obszarze Podbabiogórza, Studia i Monografie WSTiE, 2009
 9. Planowanie strategicznego rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym, Zeszyty Naukowe nr 591, Ekonomiczne problemy usług 53, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010
 10. Ekologia jako tendencja rozwoju XXI wieku oraz jej oddziaływanie na wybrane sektory gospodarki i rynek pracy województwa śląskiego, red., Instytut Turystyki Sp. z o.o., Kraków 2011.

Inne publikacje oraz ekspertyzy o charakterze wdrożeniowym:

 1. Einige Probleme der Berufsausbildung der Fachkräfte für Hotellerie und Gastronomie in der UdSSR, recenzja artykułu Władimira Fedorschenko, Problemy Turystyki 1993
 2. Sandomierz miasto historyczne, Instytut Turystyki 1992 (przewodnik).
 3. Królewskim traktem przez województwo tarnobrzeskie, Przedsiębiorstwo Usługowo - Consultingowe GEA 1993 (przewodnik).
 4. Monitoring Zjawisk Turystycznych województwa bielskiego.
  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie. Kraków 1996.
 5. Monitoring Zjawisk Turystycznych województwa krakowskiego
  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1996.
 6. Monitoring Zjawisk Turystycznych miasta Krakowa
  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1996 r.
 7. Monitoring Zjawisk Turystycznych województwa nowosądeckiego
  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1996.
 8. Analiza zatrudnienia i kwalifikacji kadr turystycznych w regionie krakowskim
  Część 1. Wielkość i struktura zatrudnienia w turystyce w Krakowie, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1996.
 9. Rynek turystyczny Austrii, Instytut Turystyki 1996.
 10. Wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie bielskim - Zima 1996/97
  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie. Kraków 1997.
 11. Regionalne badania marketingowe województwo bielskie. Instytut Turystyki Oddział w Krakowie. Kraków 1997.
 12. Regionalne badania marketingowe - województwo krakowskie
  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1997.
 13. Regionalne badania marketingowe, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1997
 14. Regionalne badania marketingowe - województwo nowosądeckie, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1997.
 15. Regionalne badania marketingowe w Makroregionie Małopolski Zachodniej - Zima 1996/97, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1997.
 16. Strategia rozwoju województwa częstochowskiego przez turystykę.
  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie. Kraków 1997.
 17. Rozwój ziemi Gorlickiej przez turystykę, Instytut Turystyki AWF w Krakowie,
 18. Strategia rozwoju województwa krośnieńskiego przez turystykę. Instytut Turystyki Oddział w Krakowie. Kraków 1998.
 19. Regionalne badania marketingowe w województwie krakowskim – 1998.
  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1998.
 20. Regionalne badania marketingowe w Małopolsce – 1998.
  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, Kraków 1998.
 21. Program budowy krajowego produktu markowego-turystyka uzdrowiskowa, Instytut Turystyki sp. z o.o., Kraków 2003
 22. Strategia rozwoju turystyki w Małopolsce na lata 2007-2013, MOT, Instytut Turystyki sp. z O.O., Kraków 2006.