Publikacje:
I. Artykuły

 1. Mazanek L., Zabytki architektury - walorem krajoznawczym. Analiza wybranych obiektów Ziemi Sądeckiej. "Folia Turistica" Nr 1, PWN, Kraków 1990.
 2. Mazanek L., Aktualna sytuacja i perspektywy rozwoju krakowskich biur podróży. W: Wybrane problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej, AWF Kraków 1992.
 3. Mazanek L., Gospodarka turystyczna w Krakowie. "Folia Turistica" Nr 5, AWF Kraków, 1994.
 4. Borkowski K., Mazanek L. Rola i zadania samorządu terytorialnego w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego. W: "Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej" - Publikacja zwarta, MWSHP Łowicz 2003
 5. Mazanek L., Systemy kart płatniczych jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu. W:turystyka w aktywizacji rozwoju regionu Małopolski Wschodniej. Politechnika Rzeszowska. Rzeszów 1998.
II. Ekspertyzy, raporty, prace wdrożeniowe
 1. Mazanek L., Studium przypadków rozwoju firm prywatnych w regionie krakowskim. W: Odbudowa małych przedsiębiorstw - analiza i rekomendacje. Red. M. Grabowski, P. Kulawczuk, "Transformacja Gospodarki" Nr 25, Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1992.
 2. Mazanek L., Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna Krakowa. W: Analiza zjawisk turystycznych w obszarach recepcji na przykładzie Krakowa i Krzeszowic. Red. Z. Kruczek, Katedra Turystyki, AWF Kraków 1991. (Opracowanie na zlecenie UKFiT - maszynopis).
 3. Kuźniarski A., L. Mazanek, J. Pytlik, Analiza materiałów dotyczących ruchu turystycznego, bazy noclegowej i przedsiębiorst turystycznych w Krakowie - 1992. Opracowanie na zlecenie Zarzadu Miasta Krakowa, 1993. (Raport - maszynopis)
 4. Kużniarski A., L. Mazanek, J. Pytlik, Analiza rynku turystycznego miasta Krakowa w 1993 roku. Opracowanie na zlecenie Zarządu Miasta Krakowa, 1994. (Raport - maszynopis)
 5. Mazanek L, K. Bokowski., Badania diagnostyczne opinii turystów odwiedzających Kraków - LATO 1994.
 6. "Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2003" – Raport końcowy. Publikacja zwarta, praca zbiorowa (kierownik projektu – K Borkowski ) - Małopolska Organizacja Turystyczna – Kraków 2003 (współautor)
 7. "Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w roku 2003" Raport końcowy. Publikacja zwarta, praca zbiorowa (kierownik projektu – K Borkowski ) - Małopolska Organizacja Turystyczna – Kraków 2003 (współautor)
III. Opracowania dydaktyczne
 1. Mazanek L., Borkowski K., Bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych z uwzględnieniem europejskich zasad obsługi klienta. W: Prawno-ekonomiczne problemy turystyki w zakresie dostosowania prawa polskiego do obowiązującego w Unii Europejskiej w obszarze turystyki. Materiałszkoleniowy dla nauczycieli turystyki. AWF Kraków, Kraków 2000 r.
 2. Obsługa Ruchu Turystycznego pod. red. Zygmunt Kruczek. Krakowska Szkoła Hotelarska. Kraków 2001. Karty płatnicze w turystyce.
IV. Opracowania popularne
 1. Mazanek L., Głos w dyskusji - Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków w opini absolwentów. Zeszyty naukowe Nr 57, AWF Kraków 1987.