PUBLIKACJE WŁASNE:

1. BIELAŃSKI M., DŁUGOSZ B. 2009. Turystyka konna na wybranych obszarach chronionych w Polsce. LXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego  Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin 2009.

2. PŁONKA M., KOZIEŁ S., SUDER A., PIÓRECZKA B., DOBRZAŃSKA M., KAMIŃSKA A., GŁODZIK J., SCHLEGEL-ZAWDADZKA M., BRZOZOWSKA I., & BIELAŃSKI M. 2010. Serum and urinary leptin levels In maturing girls and they relationship to body fatness and fat distribution.19th European Childhood Obesity Group Meeting “Moving towards health”, 17-19 Sept. 2009, Univ. of Dublin, Ireland. O’Malley G., Hussey J., Hoey H. (ed.). International Journal of Pediatric Obesity, Supplement 1, University of Dublin 2010. Dublin, pp:81-82.

3. DŁUGOSZ B., BIELAŃSKI M., KOSINIAK-KAMYSZ K. 2010. Turystyka konna na wybranych obszarach chronionych w Polsce i Irlandii. Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, GWSH 2010.

4. BIELAŃSKI M. 2010. Ruch Narciarzy Wysokogórskich w Tatrzańskim Parku Narodowym, Folia Turistica nr 22, AWF Kraków 2010. ss.185-205.

5. WITKOWSKI Z., MROCZKA A., ADAMSKI P., BIELAŃSKI M., KOLASIŃSKA A. 2010.  Nielegalna dyspersja turystów – problem parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce. Folia Turistica nr 22, AWF Kraków 2010. ss. 35-65.

6. PLUSZYŃSKA A., BIELAŃSKI M. 2010 Europejskie seminarium naukowe w ramach projektu "Produkt Spa w krajach Unii Europejskiej", Refleksoterapia 2010, nr 1, s. 59.

7. BIELAŃSKI M., SAARI S., WILKOŃSKA A.,  TUOMINEN T., MORA I., BINDER D., KENDALE D., THACKER H., PLUSZYŃSKA A., ADAMSKI P. 2011. Challanges for the European Spa Management. Results of the ILIS project. Polish Journal of Sport and Tourism nr 2, Vol.18. AWF Warszawa. ss.160-165.

8. BIELAŃSKI M. 2013. Kim są skiturowcy w Tatrach. Tatry, TPN nr 1(43), zima 2013. ss.30-33.

9. BIELAŃSKI M., CYBULA P., ZIOBROWSKI S. 2013 Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne. Konferencja COGT PTTK w Krakowie: Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport. Kraków, 17 maja 2013. ss.242-256.

  

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA NA AWF:

1. 2006 -  Prowadzący na obozach kajakowych dla studentów 1 roku Turystyki i Rekreacji

2. 2007 -  Kierownik szkolenia pilotów wycieczek na AWF Kraków

3. 2008-2010 Koordynator (po stronie polskiej) projektu Innovations and Learning in Spa Management

4. 2011- Prowadzący specjalizację instruktorską z jeździectwa

5. 2010 - Współpraca z Tatrzańskim Parkiem Narodowym w zakresie badań nad ruchem turystycznym

6. 2011  - Nadzorujący praktyki studentów Turystyki i Rekreacji w Tatrzańskim Parku Narodowym

 

DODATKOWE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA:

1. Uprawnienia instruktora narciarstwa PZN – 2000 r.

2. Państwowe uprawnienia instruktora sportu w zakresie Narciarstwa Alpejskiego   -  2004 r.

 3. Państwowe uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej w zakresie:   Jeździectwa  – od 2001 r.   Kajakarstwa  – od 2008 r.  

4. Państwowe uprawnienia Pilota Wycieczek  - 2000 r.

5. Certificate in Advanced English (CAE, C1) – University of Cambridge, 2003 r.

 

DZIAŁALNOŚĆ POZA AWF:  

2010 - Członek Klubu Wysokogórskiego Zakopane  

2012 - Członek Kandydat Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego