Problematyka naukowa:

 1. Turystyka dzieci i młodzieży:
  - metodyka programowania, organizowania i prowadzenia imprez turystycznych
  - aktywność turystyczna, motywacje, formy uczestnictwa w turystyce
  - produkt turystyczny i marketing turystyczny
  - humanistyczne aspekty turystyki
  - rola organizacji społecznych w promocji turystyki
 2. Historia turystyki, ludzie turystyki, turystyka górska, aksjologia turystyki