KATEDRA POLITYKI  TURYSTYCZNEJ

ODWOŁANE DYŻURY: 

 W dniu 19.06.2018 r. (wtorek) dyżur dra Stanisława Matusika zostaje odwołany i przesunięty na dzień 21.06.2018 r. (czwartek) w godz. 9.00 - 11.30

 

 

  URLOPY:

 

 

   SEMINARIA

 

                        

KATEDRA REKREACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ


ODWOŁANE DYŻURY: 
 
 
 
 
URLOPY:
 
dr Leszek Opioła: 11.06. - 10.07.2018 r.; 25.07. - 31.08.2018 r.
dr Danuta Żiżka: 19.06. - 21.06.2018 r.
dr hab. Krzysztof Kaganek: 19.06. - 27.06.2018 r.; 02.07. - 03.07.2018 r.
 
  
SEMINARIA DYPLOMOWE
 
Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej informuje Dyplomantów, realizujących swoje prace licencjackie w roku akademickim 2017/2018 pod promotorstwem pracowników Katedry, że w celu zapewnienia jakości i ciągłości procesu kształcenia, terminem oddania promotorowi ostatecznej wersji pracy, jeśli ma ona być broniona w I terminie sesji dyplomowej jest termin: do dnia 30.04.2018 r. Jeśli Dyplomant nie przedstawi promotorowi pracy w podanym terminie, kolejnym terminem przedstawienia pracy jest termin: do dnia 05.09.2018 r. 
 
Kierownik Katedry Rekreacji i Odnowy Biologicznej
Dr hab. Krzysztof Kaganek
 
 
SEMINARIA MAGISTERSKIE

 

Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej informuje Magistrantów, realizujących swoje prace w roku akademickim 2017/2018 pod promotorstwem pracowników Katedry, że w celu zapewnienia jakości i ciągłości procesu kształcenia, terminem oddania promotorowi ostatecznej wersji pracy, jeśli ma ona być broniona w I terminie sesji magisterskiej jest termin: do dnia 07.05.2018 r. Jeśli Magistrant, nie przedstawi promotorowi pracy w podanym terminie, kolejnym terminem przedstawienia pracy jest termin: do dnia 05.09.2018 r.

Kierownik Katedry Rekreacji i Odnowy Biologicznej
Dr hab. Krzysztof Kaganek

 

 

 KATEDRA HUMANISTYCZNYCH PODSTAW  TURYSTYKI

ODWOŁANE DYŻURY:

 

 

 

URLOPY: 

 

dr Filip Kobiela:  01.05. - 30.09.2018 r. (u-p naukowy)

  

  KATEDRA NAUK O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM 

ODWOŁANE DYŻURY: 

 

 

URLOPY:

dr Adam Mroczka: 20.06. - 22.06.2018 r.; 27.06. - 28.06.2018 r.

dr Wojciech Biernacki: 18.06. - 05.07.2018 r.

dr Joanna Ziarkowska: 20.06.2018 r.

 

  

SEMINARIA:

 

 

 

KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI

ODWOŁANE DYŻURY: 

W dniach 18.06. - 22.06.2018 r. z powodu wyjazdu na obóz, dyżury dra Wojciecha Swędzioła zostają odwołane.

 

 

URLOPY:

dr Izabela Kapera: 11.07.2018 r., 23.07. - 05.09.2018 r.

 

mgr Dominek Iwona:  urlop wychowawczy

 

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTÓW :

Materiały dla studentów  z przedmiotu negocjacje  dostępne sa  w pokoju 210 paw. IV

 

 SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 

I SUM/D

DR IZABELA KAPERA

 

 

II SUM/D

 DR IZABELA KAPERA:

 

 

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III T/D

 

  

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III T/Z