EGZAMINY POPRAWKOWE

Studia stacjonarne

Trzeci termin egzaminu z EKONOMII
dla studentów I roku (studia stacjonarne) kierunku „Turystyka i Rekreacja” zostanie przeprowadzony dnia 21.03.2018 r. (środa) w formie USTNEJ w pok. 308/IV.

Egzamin rozpocznie się o godz. 14.15. Porządek zdawania:
Nazwiska Godziny
A – J 14.15 – 15.00
K – O 15.00 – 16.00
P – Si 16.00 – 17.00
Sk – Sz 17.00 – 18.00
T – Ż 18.00 – 19.00

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie zgody Dziekana Wydziału TiR na przystąpienie do III terminu.

 

 

 

  KATEDRA POLITYKI  TURYSTYCZNEJ

ODWOŁANE DYŻURY: 

 

  URLOPY:

 

   SEMINARIA

 

                        

KATEDRA REKREACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ


ODWOŁANE DYŻURY: 
 
 
 
URLOPY:
 
 dr hab. Krzysztof Kaganek: 20.03.2018 r.
 
  
SEMINARIA DYPLOMOWE
 
Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej informuje Dyplomantów, realizujących swoje prace licencjackie w roku akademickim 2017/2018 pod promotorstwem pracowników Katedry, że w celu zapewnienia jakości i ciągłości procesu kształcenia, terminem oddania promotorowi ostatecznej wersji pracy, jeśli ma ona być broniona w I terminie sesji dyplomowej jest termin: do dnia 30.04.2018 r. Jeśli Dyplomant nie przedstawi promotorowi pracy w podanym terminie, kolejnym terminem przedstawienia pracy jest termin: do dnia 05.09.2018 r. 
 
Kierownik Katedry Rekreacji i Odnowy Biologicznej
Dr hab. Krzysztof Kaganek
 
 
SEMINARIA MAGISTERSKIE

 

Katedra Rekreacji i Odnowy Biologicznej informuje Magistrantów, realizujących swoje prace w roku akademickim 2017/2018 pod promotorstwem pracowników Katedry, że w celu zapewnienia jakości i ciągłości procesu kształcenia, terminem oddania promotorowi ostatecznej wersji pracy, jeśli ma ona być broniona w I terminie sesji magisterskiej jest termin: do dnia 07.05.2018 r. Jeśli Magistrant, nie przedstawi promotorowi pracy w podanym terminie, kolejnym terminem przedstawienia pracy jest termin: do dnia 05.09.2018 r.

Kierownik Katedry Rekreacji i Odnowy Biologicznej
Dr hab. Krzysztof Kaganek

 

 

 KATEDRA HUMANISTYCZNYCH PODSTAW  TURYSTYKI

ODWOŁANE DYŻURY:

 Z powodu choroby, dyżury dr Małgorzaty Jacko w dniach 20.03. - 22.03.2018 r. zostają odwołane.

 

 

URLOPY: 

 

  

  KATEDRA NAUK O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM 

ODWOŁANE DYŻURY: 

 

 

URLOPY:

 

  

SEMINARIA:

 

 

 

KATEDRA TURYSTYKI I REKREACJI

ODWOŁANE DYŻURY: 

 

 

URLOPY:

 

dr Sabina Owsianowska: 04.04. - 12.04.2018 r.

mgr Dominek Iwona:  urlop wychowawczy

 

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTÓW :

Materiały dla studentów  z przedmiotu negocjacje  dostępne sa  w pokoju 210 paw. IV

 

 SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 

I SUM/D

DR IZABELA KAPERA

wtorki: 15.15 - 16.00

 

II SUM/D

 DR IZABELA KAPERA:

 wtorki: 11.00 - 13.15

 

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III T/D

 

  

SEMINARIUM DYPLOMOWE

III T/Z