Praktyki zawodowe dla studentów Turystyki i Rekreacji

 1. studia 4.5 letnie jednolite magisterskie (dzienne, wieczorowe)
  praktyki zawodowe są obowiązkowe i trwają:
  - 3 tygodnie po IV semestrze oraz
  - 4 tygodnie na VIII semestrze w podziale na specjalności.
 2. studia 3 letnie licencjackie (dzienne, wieczorowe, zaoczne)
  praktyki zawodowe są obowiązkowe i trwają:
  - 4 tygodnie po IV semestrze (specjalności; ORT, Hotelarstwo, PCW)
  - 4 tygodnie po V semestrze (specjalność; Odnowa Psychosomatyczna)

Osobą odpowiedzialną za praktyki jest - mgr Agnieszka Kosińska-Kanturska

tel. 683-15-24 pawilon V pok. 314