W bieżącym roku akademickim  2016/2017 opiekunami roku na studiach licencjackich zostali:

  • dr Mikołaj Bielański(I rok)
  • dr Tomasz Wałek (II rok)

 Opiekun I roku na studiach II-go stopnia dr Piotr Cybula

Do zadań opiekuna roku należy reprezentowanie interesów studentów wobec władzy Wydziału oraz pomoc w bieżących problemach powstałych w trakcie studiów.