.

W bieżącym roku akademickim  2013/2014 opiekunami roku na studiach licancjackich zostali:

  • dr Mikołaj Bielański(I rok)
  • mgr Tomasz Wałek (II rok)

 Opiekun I roku n astudiach II-go stopnia dr Piotr Cybula

Do zadań opiekuna roku należy reprezentowanie interesów studentów wobec władzy Wydziału oraz pomoc w bieżących problemach powstałych w trakcie studiów.