Kraków, 3 października 2017

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI i REKREACJI

 

KATEDRA TURYSTYKI i REKREACJI - dr hab. Ryszard Winiarski

 

 Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego - dr Krzysztof Borkowski  

 1. dr Bielański Mikołaj - adiunkt
 2. dr Borkowski Krzysztof - starszy wykładowca
 3. dr Dąbrowski Piotr - starszy wykładowca
 4. dr Szeliga Anna - adiunkt
 5. dr Wilkońska Anna - adiunkt
 6. mgr Dominek Iwona - asystent
 7. mgr Mazanek Leszek - wykładowca

  

Zakład Hotelarstwa - dr Maciej Abram 

 1. dr Abram Maciej - starszy wykładowca
 2. dr Alejziak Bożena - adiunkt
 3. dr Kapera Izabela - adiunkt
 4. mgr Kosińska Agnieszka - wykładowca

 

Zakład Alpinizmu i Turystyki Kwalifikowanej - dr hab. Ewa Roszkowska 

 1. dr hab. Roszkowska Ewa - adiunkt
 2. dr Czyż Marek - adiunkt
 3. dr Ręgwelski Tomasz - adiunkt
 4. dr Rokowski Robert - adiunkt
 5. dr Swędzioł Wojciech – adiunkt

 

Zakład Teorii Rekreacji i Turystyki – dr Paweł Różycki 

 1. dr hab. Winiarski Ryszard - profesor nadzwyczajny
 2. dr Korbiel Karolina - adiunkt
 3. dr Owsianowska Sabina - adiunkt
 4. dr Różycki Paweł - starszy wykładowca

  

Pracownicy administracyjni i techniczni  

 1. mgr Kosińska Agnieszka - specjalista
 2. Jamka Marta - specjalista

 

KATEDRA POLITYKI TURYSTYCZNEJ - dr hab. Wiesław Alejziak

 

 Zakład Prawa – dr Jerzy Raciborski 

 1. dr Cybula Piotr - adiunkt
 2. dr Raciborski Jerzy - starszy wykładowca
 3. dr Sondel Krzysztof - starszy wykładowca

   Zakład Ekonomii i Zarządzania – dr Bartosz Szczechowicz

 1. dr hab. Alejziak Wiesław - profesor nadzwyczajny
 2. dr Kryczka Małgorzata – adiunkt
 3. dr Mularczyk Andrzej - starszy wykładowca
 4. dr Szczechowicz Bartosz – adiunkt
 5. dr Wałek Tomasz - asystent
 6. mgr Stelmach Paweł - asystent
 7. mgr Zych Witold - wykładowca

 

Zakład Statystyki i Informatyki – dr Stanisław Matusik 

 1. dr inż. Lewicki Piotr - asystent
 2. dr Matusik Stanisław - adiunkt
 3. mgr Krupa Robert - wykładowca
 4. mgr Niemiec Jan - wykładowca

 

KATEDRA HUMANISTYCZNYCH PODSTAW TURYSTYKI - dr hab. Dobiesław Dudek

 

Zakład Filozofii i Socjologii Turystyki - dr hab. Maria Zowisło 

 1. dr hab. Zowisło Maria - profesor nadzwyczajny
 2. dr Damian Barnat - adiunkt
 3. dr Kobiela Filip - adiunkt
 4. dr Myśliwska Katarzyna - adiunkt
 5. mgr Tomasz Dutkiewicz- asystent

 

Zakład Historii i Organizacji Rekreacji - dr Artur Kurek

 1. dr hab. Dudek Dobiesław - profesor nadzwyczajny
 2. dr hab. Roszkowski Jerzy - adiunkt
 3. dr Jacko Małgorzata - adiunkt
 4. dr Kurek Artur - starszy wykładowca
 5. dr Orlewicz-Musiał Małgorzata - starszy wykładowca

 

KATEDRA NAUK O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM -  dr hab. Zygmunt Kruczek

 Zakład Ekologii - dr Szymon Ciapała 

 1. dr Ciapała Szymon – starszy wykładowca
 2. dr Gmyrek-Gołąb Katarzyna - adiunkt
 3. dr Mroczka Adam - starszy wykładowca

 

Zakład Geografii Turystyki - dr  Wojciech Biernacki

 1. dr hab. Kruczek Zygmunt - adiunkt
 2. dr Biernacki Wojciech - adiunkt
 3. dr Kowalski Roman - starszy wykładowca
 4. dr Ziarkowska Joanna  - adiunkt

 

 KATEDRA REKREACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ -  dr hab. Krzysztof Kaganek

 

Zakład Odnowy Biologicznej - dr Robert Walaszek 

 1. dr hab. Kaganek Krzysztof - adiunkt
 2. dr Szyndera Mirosław - starszy wykładowca
 3. dr Walaszek Robert - starszy wykładowca
 4. mgr Pluszyńska Agata - asystent

 

Zakład Metodyki Rekreacji - dr Danuta Żiżka-Salamon

 1. dr Opioła Leszek - starszy wykładowca
 2. dr Tyka Anna - adiunkt
 3. dr Żiżka Danuta - starszy wykładowca

 

Dziekanat Wydziału Turystyki i Rekreacji

 

 1. mgr Sosin Lucyna - Kierownik
 2. mgr Ziemiańska Magdalena - specjalista
 3. Goćwin Oliwia - samodzielny referent
 4. Majerek Barbara- specjalista