Kraków, 29 listopada 2012

 

WYDZIAŁ TURYSTYKI i REKREACJI

 

KATEDRA TURYSTYKI i REKREACJI - dr hab. Ryszard Winiarski

 

 Zakład Obsługi Ruchu Turystycznego - dr Krzysztof Borkowski  

 1. dr Bielański Mikołaj - adiunkt
 2. dr Borkowski Krzysztof - st. wykładowca dr
 3. dr Dąbrowski Piotr - st. wykładowca dr
 4. dr Szeliga Anna - adiunkt
 5. mgr Dominek Iwona - asystent
 6. mgr Mazanek Leszek - wykładowca
 7. dr Wilkońska Anna - adiunkt

  

Zakład Hotelarstwa - dr Maciej Abram 

 1. dr Abram Maciej - starszy wykładowca dr
 2. dr Kapera Izabela - adiunkt
 3. dr Alejziak Bożena - adiunkt

 

Zakład Alpinizmu i Turystyki Kwalifikowanej - dr hab. Ewa Roszkowska 

 1. dr Czyż Marek - adiunkt
 2. dr Ręgwelski Tomasz - adiunkt
 3. dr Rokowski Robert - adiunkt
 4. dr hab. Roszkowska Ewa - adiunkt
 5. dr Swędzioł Wojciech – adiunkt

 

Zakład Teorii Rekreacji i Turystyki – dr Paweł Różycki 

 1. dr Owsianowska Sabina - adiunkt
 2. dr Różycki Paweł - st. wykładowca dr
 3. dr hab. Winiarski Ryszard - profesor nadzwyczajny
 4. dr Karolina Korbiel - adiunkt

  

Pracownicy administracyjni i techniczni  

 1. mgr Kosińska Agnieszka - specjalista
 2. Jamka Marta - specjalista

 

 

 

KATEDRA POLITYKI TURYSTYCZNEJ - dr hab. Wiesław Alejziak

 

 Zakład Prawa – dr Jerzy Raciborski 

 1. dr Cybula Piotr - adiunkt
 2. dr Raciborski Jerzy - st. wykładowca dr
 3. dr Sondel Krzysztof - st. wykładowca dr

   Zakład Ekonomii i Zarządzania – dr Bartosz Szczechowicz

 1. dr hab. Alejziak Wiesław - profesor nadzwyczajny
 2. dr Kryczka Małgorzata – adiunkt
 3. dr Mularczyk Andrzej - st. wykładowca dr
 4. dr Szczechowicz Bartosz – adiunkt
 5. mgr Stelmach Paweł - asystent
 6. mgr Witold Zych - wykładowca
 7. dr Tomasz Wałek - asystent

 

Zakład Statystyki i Informatyki – dr Stanisław Matusik 

 1. mgr Krupa Robert - wykładowca
 2. dr Matusik Stanisław - adiunkt
 3. mgr Niemiec Jan - wykładowca
 4. dr inż. Piotr Lewicki – asystent

 

KATEDRA HUMANISTYCZNYCH PODSTAW TURYSTYKI - dr hab. Dobiesław Dudek

 

Zakład Filozofii i Socjologii Turystyki - dr hab. Maria Zowisło 

 1. dr Myśliwska Katarzyna - adiunkt
 2. dr hab. Zowisło Maria - profesor nadzwyczajny
 3. dr Damian Barnat - adiunkt
 4. dr Filip Kobiela - adiunkt

 

Zakład Historii i Organizacji Rekreacji - dr Kurek Artur 

 1. dr hab. Dudek Dobiesław - profesor nadzwyczajny
 2. dr hab. Jerzy Roszkowski - adiunkt
 3. dr Kurek Artur - st. wykładowca dr
 4. dr Małgorzata Jacko - adiunkt
 5. dr Małgorzata Orlewicz-Musiał - st. wykładowca dr
 6. dr Piotr Kołodziejczyk - adiunkt

 

KATEDRA NAUK O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM -  dr hab. Zygmunt Kruczek

 Zakład Ekologii - dr Szymon Ciapała 

 1. dr Ciapała Szymon – st. wykładowca dr
 2. dr Gmyrek-Gołąb Katarzyna - adiunkt
 3. dr Mroczka Adam - st. wykładowca dr
 4. prof. dr hab. Witkowski Zbigniew - profesor zwyczajny

 

Zakład Geografii Turystyki - dr  Wojciech Biernacki

 1. dr Biernacki Wojciech - adiunkt
 2. dr Kowalski Roman - st. wykładowca dr
 3. dr hab.Kruczek Zygmunt - adiunkt

 

 KATEDRA REKREACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ -  dr hab. Krzysztof Kaganek

 

Zakład Odnowy Biologicznej - dr Robert Walaszek 

 1. dr hab. Kaganek Krzysztof - adiunkt
 2. dr Szyndera Mirosław - st. wykładowca dr
 3. dr Walaszek Robert - st. wykładowca dr
 4. mgr Pluszyńska Agata - asystent

 

Zakład Metodyki Rekreacji - dr Danuta Żiżka-Salamon 

 1. dr Żiżka Danuta - st.wykładowca dr
 2. dr Leszek Opioła - st. wykładowca dr
 3. dr Tyka Anna - adiunkt

 

 

Dziekanat Wydziału Turystyki i Rekreacji

 

 1. mgr Sosin Lucyna - Kierownik
 2. Majerek Barbara- samodzielny referent
 3. mgr Ziemiańska Magdalena - specjalista
 4. dr Ziarkowska Joanna- specjalista
 5. Wałek Grażyna- samodzielny referent