Profesorowie i doktorzy habilitowani

Dr hab. Wiesław ALEJZIAK

Dr hab. Dobiesław DUDEK

Dr hab. Krzysztof KAGANEK

Dr hab. Zygmunt KRUCZEK

Dr hab. Ewa ROSZKOWSKA

Dr hab. Ryszard WINIARSKI

Dr hab. Maria ZOWISŁO

Dr hab. Jerzy ROSZKOWSKI

Dr hab. Robert WALASZEK

Dr hab. Kinga KOSTARKIEWICZ-GIERAŁT

Dr hab. Paweł RÓŻYCKIi

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Dr Maciej ABRAM

Dr Roman KOWALSKI

Dr Katarzyna GMYREK-GOŁĄB

Dr Artur KUREK

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Marta JAMKA

Przedstawiciele studentów

Katarzyna JESIONKA

Ludmiła DOBIJA

 Zaproszeni  goście

dr Marian Fiedor - przedstawiciel ZNP