Dziekan – dr hab. Ewa Roszkowska
paw. II pok. 308 tel. (12) 683-11-60Prodziekan ds. studiów  magisterskich II stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych )
– dr Artur Kurek  paw.II pok. 309  tel. (12) 683-11-58


Prodziekan ds. studiów I stopnia
stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) 
– dr Maciej Abram paw. IV pok. 309  tel. (12) 683-11-58