Nakładem wydawnictwa „Proksenia” ukazała się książka pt. „Regiony turystyczne” przygotowana przez dr. Zygmunta Kruczka (Zakład Geografii Turystyki WTiR AWF w Krakowie) oraz dr. Piotra Zmyślony (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
Jest to podręcznik do nauczania przedmiotu ”regiony turystyczne” na II stopnia studiów uzupełniających magisterskich na kierunku „Turystyka i rekreacja”, zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia (zał. 108 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.). Zawarto w nim teoretyczne zagadnienia regionalizacji, przedstawiono makroregiony turystyczne świata według WTO. Opisano gospodarkę turystyczną w regionach, tworzenie regionalnych produktów turystycznych, omówiono podstawy tworzenia strategii rozwoju i zasady sterowania ruchem turystycznym. Podręcznik zawiera liczne przykłady ilustrujące zagadnienia teoretyczne.