W załączniku karta wyboru specjalności dla II roku TiR, licencjat, stacjonarne.

.