W listopadzie 2018 r. – wraz z decyzją o przyznaniu środków na kontynuację badań – uruchomiony został drugi etap międzywydziałowego projektu badawczego realizowanego wspólnie przez Katedrę Polityki Turystycznej (Wydział Turystyki i Rekreacji) oraz Katedrę Kosmetologii (Wydział Rehabilitacji Ruchowej) "Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - aktualny stan i perspektywy rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy" (nr projektu 133/BS/KPT/2018). Kierownikiem projektu jest prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, a w skład Zespołu badawczego wchodzą także: Prof. nadzw. dr hab. Wanda Pilch; dr Anna Piotrowska;  dr Małgorzata Kryczka;  dr Bartosz Szczechowicz; dr Jerzy Raciborski oraz dr Stanisław Matusik.

Głównym celem badań, które rozpisane były na rok 2017 i 2018 jest analiza struktury podmiotowej (uczestników, tj. oferujących i kupujących) i przedmiotowej (usług będących przedmiotem wymiany) rynku usług kosmetycznych oraz warunków i czynników prowadzenia na nim działalności gospodarczej, a także perspektyw jego rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i możliwości zatrudnienia. Zakres przedmiotowy badań – a jednocześnie wstępny układ raportu końcowego (który w założeniu ma mieć formę monografii przydatnej do celów dydaktycznych) – przedstawia się następująco:

 • Usługi kosmetyczne - podstawowe pojęcia, podziały, specyficzne cechy.
 • Metody analizy rynku - badania rynkowe, badania marketingowe, prognozowanie.
 • Znaczenie i ekonomiczny wymiar współczesnego rynku usług kosmetycznych.
 • Uwarunkowania rozwoju sektora usług kosmetycznych w Polsce i na świecie.
 • Modele biznesowe oraz konkurencja rynku usług kosmetycznych.
 • Główni gracze oraz rola franchisingu na rynku usług kosmetycznych.
 • Wykorzystanie instrumentów marketingowych na rynku usług kosmetycznych.
 • Rynek edukacyjny i pracy w sektorze usług kosmetycznych.
 • Aktualne tendencje i trendy uwidaczniające się na rynku usług kosmetycznych

Badania krakowskiego rynku usług kosmetycznych nie były jak dotąd prowadzone (nie prowadzono zresztą takich badań w żadnym innym polskim mieście). W ogóle problematyka rynku usług kosmetycznych stanowi rzadki przedmiot badań oraz publikacji, co jest jednym z czynników niekorzystnie wpływających zarówno na procesy edukacyjne (nie tylko na poziomie akademickim, ale na innych poziomach nauczania), jak i funkcjonowanie absolwentów na rynku pracy. Niedostatek badań i publikacji na temat zasad funkcjonowania rynku usług kosmetycznych oraz praktycznych aspektów działalności w tym sektorze gospodarki stanowił jedną z podstawowych przesłanek decyzji o podjęciu badań oraz ich zakresie przedmiotowym. Obecnie prowadzone są końcowe analizy statystyczne oraz trwają prace nad raportem z pierwszej część badań, który powinien się ukazać – jako monografia - w pierwszej połowie 2019 roku.

 PC

Ukazała się nowa monografia dr hab. prof.nadzw. Dobiesława Dudka pt. "Polska myśl o kulturze fizycznej od czasów dawnych do roku 1939".

Fragment wstępu:
"... celem pracy jest przedstawienie dziejów polskiej myśli o kulturze fizycznej od czasów najdawniejszych do 1939 r. Rozwój myśli o polskiej kulturze fizycznej ukazaliśmy oczywiście na tle ogólnych uwarunkowań kulturowych, społecznych, oświatowych, organizacyjnych i prawnych. Wszystkie te wydarzenia są ukazane na tle uwarunkowań europejskiej i światowej kultury fizycznej..."

Wrześniowe obozy Specjalizacji Jazda Konna w stajni Czahary w Pogorzelicy przeszły już do tradycji Wydziału TiR. Do tej tradycji zaliczają się: przepiękna pogoda, wspaniała atmosfera, świetna kadra i najlepsi uczestnicy, piękne konie, krajobrazy... Co jeszcze? Dużo pracy zarówno w stajni jak i na koniu, nauka przez doświadczanie i oczywiście wypoczynek, zabawa i bardzo dużo śmiechu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Wszelkie informacje odnośnie zapisów na kolejny rok u dr. Wojciecha Swędzioła w Zakładzie Alpinizmu i Turystyki Kwalifikowanej.

Dnia 5 października 2018 r., podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, pracownicy naszego Wydziału otrzymali odznaczenia:                       

 • prof. dr hab. Wiesław Alejziak - Złoty Krzyż Zasługi za działalność naukową
 • dr Bartosz Szczechowicz - Brązowy Krzyż Zasługi za działalność naukową

Serdecznie gratulujemy !!!

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją, garnitur, broda i ślub  Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi  

(KGG)