Ukazała się nowa monografia pod redakcją                                   dr Sabiny Owsianowskiej i prof. dr hab. Ryszarda Winiarskiego.


....Jubileuszowe wydawnictwo z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie pt. "Antropologia turystyki", to niezwykle potrzebny zbiór opracowań, którego głównym celem jest przypomnienie najważniejszych wydarzeń z historii funkcjonowania jednostki, mającej znaczący wpływ na rozwój badań naukowych związanych z turystyką i rekreacją. To również efekt zorganizowanej z tej okazji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Antropologia turystyki – dziedzictwo i perspektywy”, której jednym ze współorganizatorów była Katedra Turystyki i Rekreacji krakowskiej AWF... 

prof. dr hab. Andrzej Klimek - "Słowo wstępne"

http://repozytorium.awf.krakow.pl/handle/20.500.12053/124

(KG-G)

Szanowni Państwo!

Otrzymaliśmy interesującą ofertę praktyk i staży w hotelach USA . Osoby zainteresowane ich realizacją zapraszam na spotkanie i wykład Pana Gene Meoni dotyczący międzynarodowej kariery w branży hotelarskiej .Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2017 r  godz. 14.15 sala C

 Zapraszam serdecznie

Agnieszka Kosińska

Kierownik Wydziałowej Pracowni Praktyk

Ćwiczenia terenowe z hotelarstwa (III rok) odbędą sie w ramach rejsu morskiego (hotelarstwo okrętowe, pokazy szefa kuchni i pokazy barmańskie), a nastepnie w Sztokholmie (wizytacja wybranych hoteli). Startujemy w Gdańsku. Informacje w Zakładzie Hotelarstwa - kierownik dr Maciej Abram, zapisy do 20.11.2017 r. dr Izabela Kapera (studia niestacjonarne), dr Paweł Różycki (studia stacjonarne).


KATEDRA POLITYKI TURYSTYCZNEJ AWF W KRAKOWIE

serdecznie zaprasza na otwarte zebranie Katedry, które odbędzie się w dniu 15.11.2017 r. (środa) w godz. 13.30 – 15.00 w Sali „D”.

Wykład nt. „Turystyka aktywna w działalności dydaktycznej i naukowej w AWF w Katowicach”, wygłosi dr hab. Rajmund Tomik prof.nadzw., Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów AWF w Katowicach.

(TW)

W dniu 20.10.2017r. odbyła się konferencja " Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży".

Została ona zorganizowana przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, merytoryczny patronat objęli: Zakład Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie oraz Katedra Zarządzania Marketingowego i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Nad problemami, z jakimi spotykają się organizatorzy turystyki młodzieżowej, dyskutowali m.in.: dr Bożena Alejziak (Korzyści i zagrożenia turystyki dzieci i młodzieży), dr Piotr Cybula (Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia a turystyka szkolna), dr Jerzy Raciborski (Szkoła a faktyczny organizator turystyki szkolnej – wybrane problemy prawne).

Źródło:

http://www.tur-info.pl/a/57897,,konferencja-prawo-turystyka-mlodziezowa.html?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=daily

 

(KG-G), (TW). 

 

 

06.11.2017 Sala F godzina 10:30 - 11:30
07.11.2017 Sala D godzina 13:00 – 14:00
08.11.2017 Sala D godzina 13:30 – 14:30
09.11.2017 Sala D godzina 14:00 – 15:00
10.11.2017 Sala D godzina 9:00 – 10:00

Studenci studiów II stopnia, którzy nie odbyli szkolenia BHP na AWF Kraków proszeni są o zapoznanie się ze szkoleniem i uczestnictwo w zaliczeniu w wybranej przez siebie grupie.

Materiały:
http://www.awf.krakow.pl/pdf/SZKOLENIE_BHP_STUDENCI.pdf
Kontakt:
http://www.awf.krakow.pl/dla-studentow/inspektorzy-bhp

(KG-G)