"Dar Młodzieży" - jeden z najsłynniejszych polskich żaglowców rozpocznie w maju rejs dookoła świata. Wyprawę poprzedza konkurs dla osób w wieku 18-26 lat. Jego celem jest wyłonienie 100 laureatów, którzy w nagrodę popłyną żaglowcem! Konkurs składa się z dówch etapów: etap I - przesłanie zdjęcia, albo filmu (maksymalnie dwuminutowego) promującego Polskę za granicą, etap II - Test Wiedzy. Wykaz literatury stanowiących materiały źródłowe zostanie udostępniony na stronie internetowej www.facebook.com/RejsNiepodleglosci do 10 grudnia 2017 roku. Uczestnicy mogą dokonywać rejestracji elektronicznej od 22 listopada 2017 roku do 3 stycznia 2018 roku.

Punktem kulminacyjnym całego przedsięwzięcia będzie udział w 34 Dniach Młodzieży w Panamie, w styczniu 2019 roku. Szczegóły na stroniach: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (aktualności) oraz Akademii Morskiej w Gdyni. (IK)

 

W roku akademickim 2017/2018 opiekunami roku na studiach:

I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) została dr Katarzyna Myśliwska

II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) został dr Piotr Cybula.

Do zadań opiekuna roku należy reprezentowanie interesów studentów wobec władz Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie oraz pomoc w bieżących problemach powstałych w trakcie studiów.

Dr Robert Walaszek uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o kulturze fizycznej.

Dr hab. Robert Walaszek jest adiunktem i kierownikiem Zakładu Odnowy Biologicznej w Katedrze Rekreacji i Odnowy Biologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Jego zainteresowania zawodowe od kilku lat rozwijają się na gruncie fizjoterapii w schorzeniach narządu ruchu, odnowy biologicznej, masażu leczniczego i treningu zdrowotnego. Znajdują także wyraz w prowadzonej przez niego aktywności dydaktycznej. Dotychczas był promotorem 150 prac magisterskich, 80 prac licencjackich. W swoim dorobku ma 7 podręcznikow akademickich oraz 68 prac o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Za całokształt diałalności dydaktycznej został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. (IK)

WYBORY SPECJALNOŚCI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW II ROKU (STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE) ODBĘDĄ SIĘ 30.11.2017 r. DO WYBORU SĄ NASTĘPUJĄCE SPECJALNOŚCI: HOTELARSTWO, E-BIZNES W TURYSTYCE, OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO, TURYSTYKA PRZYGODOWA, ODNOWA PSYCHOSOMATYCZNA, REKREACJA RUCHOWA.

Szanowni Państwo!

Otrzymaliśmy interesującą ofertę praktyk i staży w hotelach USA . Osoby zainteresowane ich realizacją zapraszam na spotkanie i wykład Pana Gene Meoni dotyczący międzynarodowej kariery w branży hotelarskiej .Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2017 r  godz. 14.15 sala C

 Zapraszam serdecznie

Agnieszka Kosińska

Kierownik Wydziałowej Pracowni Praktyk