W 2016 roku Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie zorganizował pierwszą edycję Konkursu na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej w kategorii nauk humanistycznych.

 
Jury konkursu w składzie prof. prof.: Ewa Grzęda, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Julian Dybiec, Bolesław Faron, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zdzisław J. Ryn, Zbigniew J. Wójcik, Janusz Zdebski, Franciszek Ziejka postanowiło przyznać drugie miejsce pracy dr Anny Szeligi "Kazimierz Sosnowski (1875-1954). Życie - działalność - twórczość" obronionej na wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w 2016 roku.

Składamy serdeczne podziękowania pracownikom obiektów, które odwiedziliśmy podczas ćwiczeń terenowych z hotelarstwa.

Czytaj więcej...

W dniach 12-14.10.2016 r. w Świdnicy odbył się Kongres Turystyki Polskiej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządowców, i środowisk związanych z rozwojem turystyki oraz naukowców. (IK)

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo, w imieniu Kolegium Redakcyjnego oraz Rady Naukowej czasopisma „Folia Turistica” – wydawanego przez Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie – mam przyjemność poinformować, że zakończyła się druga edycja konkursu na najlepszy artykuł roku opublikowany w naszym czasopiśmie. Wyboru dokonali członkowie Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego czasopisma. Szczegółowe informacje w załączniku.

Czytaj więcej...

—Praca magisterska pani Dominiki Kruszyny pt. „Stare Miasto i Kazimierz. Projekt mapy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim po Krakowie napisana pod kierunkiem pana dr Marka Czyża zdobyła wyróżnienie w prestiżowym konkursie Nagród Miasta Krakowa 2016.