"Dar Młodzieży" - jeden z najsłynniejszych polskich żaglowców rozpocznie w maju rejs dookoła świata. Wyprawę poprzedza konkurs dla osób w wieku 18-26 lat. Jego celem jest wyłonienie 100 laureatów, którzy w nagrodę popłyną żaglowcem! Konkurs składa się z dówch etapów: etap I - przesłanie zdjęcia, albo filmu (maksymalnie dwuminutowego) promującego Polskę za granicą, etap II - Test Wiedzy. Wykaz literatury stanowiących materiały źródłowe zostanie udostępniony na stronie internetowej www.facebook.com/RejsNiepodleglosci do 10 grudnia 2017 roku. Uczestnicy mogą dokonywać rejestracji elektronicznej od 22 listopada 2017 roku do 3 stycznia 2018 roku.

Punktem kulminacyjnym całego przedsięwzięcia będzie udział w 34 Dniach Młodzieży w Panamie, w styczniu 2019 roku. Szczegóły na stroniach: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (aktualności) oraz Akademii Morskiej w Gdyni. (IK)

 

W roku akademickim 2017/2018 opiekunami roku na studiach:

I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) została dr Katarzyna Myśliwska

II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) został dr Piotr Cybula.

Do zadań opiekuna roku należy reprezentowanie interesów studentów wobec władz Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie oraz pomoc w bieżących problemach powstałych w trakcie studiów.

WYBORY SPECJALNOŚCI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW II ROKU (STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE) ODBĘDĄ SIĘ 30.11.2017 r. DO WYBORU SĄ NASTĘPUJĄCE SPECJALNOŚCI: HOTELARSTWO, E-BIZNES W TURYSTYCE, OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO, TURYSTYKA PRZYGODOWA, ODNOWA PSYCHOSOMATYCZNA, REKREACJA RUCHOWA.

  

Frekwencja w polskich atrakcjach turystycznych 2011-2015 

Ukazała się kolejna publikacja dr hab. Zygmunta Kruczka.

 ...Monografia wprowadza czytelnika w ewolucję i systematykę poglądów i pojęć na temat atrakcji turystycznych oraz metodologii badania frekwencji. Zasadniczą częścią monografii jest analiza frekwencji w polskich atrakcjach przeprowadzona wg ich rodzajów oraz regionów turystycznych, uwzględniająca również zmiany liczby odwiedzających w latach 2013–2014. W odniesieniu do wybranych atrakcji przedstawiono pogłębioną analizę frekwencji. W załączonych tablicach zestawiono frekwencję w 1028 atrakcjach pogrupowanych wg regionów i ich rodzajów...

(KG-G)

Zdjęcie użytkownika Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków.    

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie dotyczące programu DHIC, z przedstawicielami Shanghai University, które odbędzie się:

30 listopada 2017r., o godz. 12:30 w sali B

Program DHIC jest międzynarodowym programem umożliwiającym studentom poznanie m.in. kultury chińskiej poprzez studia w Szanghaju, a także pozwala zdobyć międzynarodowe doświadczenie zawodowe.

Szczegóły na spotkaniu !!!

  
(KG-G)