Miło mi poinformować, że otwarty jest już dostęp do specjalnego numeru czasopisma "Sustainability" IF 2,075 poświęconego zrównoważonej turystyce jako drodze do zapobiegania negatywnym skutkom zjawiska określanego overtorismem. Mam przyjemność być "Gest Editorem"  tego numeru.  Artykuły można przesyłać na niżej podany adres redakcji:

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/overtourism_tourist_attractions_destinations

Artykuły są przyjmowane do końca stycznia 2020 r. 

Problematykę sformułowałem na tyle szeroko, aby wielu autorów z różnych dziedzin nauki mogło zaprezentować wyniki swoich badań i przemyśleń. Szczegółowy zakres tematów na stronie czasopisma. Liczę na odzew ze strony polskich naukowców, którym bliska jest problematyka zrównoważonej turystyki, overtourismu i sposobów zapobiegania negatywnym skutkom tego zjawiska.

W razie pytań, proszę o kontakt mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie pozdrawiam

Zygmunt Kruczek

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 28 stycznia 2019 roku,
Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie,
otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu
w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej !!!

KG-G

11 stycznia na specjalnym spotkaniu w auli Collegium Maius zebrali się przedstawiciele władz UJ - rektor prof. Wojciech Nowak, prorektorzy prof. Dorota Malec i prof. Armen Edigarian, przybyli z wielu ośrodków naukowych romaniści oraz naukowcy zajmujący się turystyką, przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, a przede wszystkim rodzina zmarłego w 2017 roku prof. Janusza Sondla. 

Czytaj więcej...

6 grudnia 2018 r. w Sali obrad Rady Miasta Krakowa miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna „Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego” zorganizowana przez Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków oraz Urząd Miasta Krakowa. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nasz Wydział reprezentowali: dr hab. Zygmunt Kruczek, dr Jerzy Raciborski, dr Bożena Alejziak, dr Krzysztof Borkowski, dr Piotr Cybula, dr Robert Rokowski, dr Katarzyna Gmyrek-Gołąb.
Konferencję otworzył Vice Prezydent Miasta Krakowa Andrzej Kulig wskazując na znaczącą rolę turystyki i usług przewodnickich dla miasta, jego gospodarki i wizerunku.

Czytaj więcej...

W listopadzie 2018 r. – wraz z decyzją o przyznaniu środków na kontynuację badań – uruchomiony został drugi etap międzywydziałowego projektu badawczego realizowanego wspólnie przez Katedrę Polityki Turystycznej (Wydział Turystyki i Rekreacji) oraz Katedrę Kosmetologii (Wydział Rehabilitacji Ruchowej) "Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - aktualny stan i perspektywy rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy" (nr projektu 133/BS/KPT/2018). Kierownikiem projektu jest prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, a w skład Zespołu badawczego wchodzą także: Prof. nadzw. dr hab. Wanda Pilch; dr Anna Piotrowska;  dr Małgorzata Kryczka;  dr Bartosz Szczechowicz; dr Jerzy Raciborski oraz dr Stanisław Matusik.

Głównym celem badań, które rozpisane były na rok 2017 i 2018 jest analiza struktury podmiotowej (uczestników, tj. oferujących i kupujących) i przedmiotowej (usług będących przedmiotem wymiany) rynku usług kosmetycznych oraz warunków i czynników prowadzenia na nim działalności gospodarczej, a także perspektyw jego rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i możliwości zatrudnienia. Zakres przedmiotowy badań – a jednocześnie wstępny układ raportu końcowego (który w założeniu ma mieć formę monografii przydatnej do celów dydaktycznych) – przedstawia się następująco:

  • Usługi kosmetyczne - podstawowe pojęcia, podziały, specyficzne cechy.
  • Metody analizy rynku - badania rynkowe, badania marketingowe, prognozowanie.
  • Znaczenie i ekonomiczny wymiar współczesnego rynku usług kosmetycznych.
  • Uwarunkowania rozwoju sektora usług kosmetycznych w Polsce i na świecie.
  • Modele biznesowe oraz konkurencja rynku usług kosmetycznych.
  • Główni gracze oraz rola franchisingu na rynku usług kosmetycznych.
  • Wykorzystanie instrumentów marketingowych na rynku usług kosmetycznych.
  • Rynek edukacyjny i pracy w sektorze usług kosmetycznych.
  • Aktualne tendencje i trendy uwidaczniające się na rynku usług kosmetycznych

Badania krakowskiego rynku usług kosmetycznych nie były jak dotąd prowadzone (nie prowadzono zresztą takich badań w żadnym innym polskim mieście). W ogóle problematyka rynku usług kosmetycznych stanowi rzadki przedmiot badań oraz publikacji, co jest jednym z czynników niekorzystnie wpływających zarówno na procesy edukacyjne (nie tylko na poziomie akademickim, ale na innych poziomach nauczania), jak i funkcjonowanie absolwentów na rynku pracy. Niedostatek badań i publikacji na temat zasad funkcjonowania rynku usług kosmetycznych oraz praktycznych aspektów działalności w tym sektorze gospodarki stanowił jedną z podstawowych przesłanek decyzji o podjęciu badań oraz ich zakresie przedmiotowym. Obecnie prowadzone są końcowe analizy statystyczne oraz trwają prace nad raportem z pierwszej część badań, który powinien się ukazać – jako monografia - w pierwszej połowie 2019 roku.

 PC