Wydział prowadzi działalność naukowo – badawczą o charakterze interdyscyplinarnym, co umożliwia studentom wszechstronny rozwój zainteresowań w obszarze turystyki i rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej.


Problematyka badawcza Wydziału Turystyki i Rekreacji to: teoria turystyki – definicja pojęć, obszar zainteresowań turystyki i rekreacji jako dziedzin nauki. Metody i narzędzia badawcze (z uwzględnieniem statystyki, matematyki i informatyki) Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji. Marketing i zarządzanie, rynek turystyczny, przedsiębiorstwo turystyczne. Usługi turystyczne – jakość, promocja i informacja. Prawo w turystyce. Problemy humanistyczne (historia, filozofia pedagogika, organizacje i ludzie). Geografia turystyki, krajoznawstwo, atrakcyjność turystyki , zabytki i ich adaptacja, kształtowanie krajobrazu. Ochrona środowiska, ekologia, edukacja ekologiczna. Alpinizm, turystyka kwalifikowana. Promocja zdrowia, odnowa biologiczna. Turystyka i rekreacja osób starszych oraz niepełnosprawnych.