TRASA KRÓLEWSKA

Droga Królewska to najbardziej atrakcyjna i najczęściej uczęszczana trasa turystyczna w Krakowie. Nazwa via regia nawiązuje do czasów, gdy trakt ten przemierzały wspaniałe orszaki królewskie udające się na wzgórz wawelskie z okazji wielkich uroczystości.
Każdy przyjeżdżający do dawnej stolicy Polski pragnie przede wszystkim zobaczyć Zamek Królewski i katedrę na Wawelu, Kościół Mariacki, Sukiennice - usytuowane na największym średniowiecznym Rynku Europy, oraz pozostałości murów obronnych z Bramą Floriańską i Barbakanem. Wszystkie te pamiątki dziedzictwa kulturowego zobaczyć można idąc "Drogą Królewską", dlatego w okresie wakacji panuje tutaj nieustający ruch a niezwykła atmosfera Rynku sprawia, że podziwiających przepięknie oświetlone zabytki turystów można tu spotkać nawet o późnych godzinach nocnych.
Trasa Królewska rozpoczyna się na Placu Matejki następnie wiedzie koło Barbakanu przez Bramę Floriańską ulicą Floriańską przez Rynek Główny, i ulicami: Grodzką oraz Kanoniczą na wzgórze Wawelskie. Historia tej trasy sięga swymi początkami czasów starożytnych, kiedy przez teren Małopolski prowadził szlak handlowy. Drogę tę przemierzali kupcy wędrując z południa na północ wyznaczając tzw. "szlak bursztynowy" prowadzący przez prastarą siedzibę króla "Kraka".
Pierwszą historyczną wzmianką o Krakowie zawdzięczamy opisowi kupca Ibrahima ibn Jakuba z 965 roku. Wiadomo, że wówczas istniał już kamienno-drewniany gród warowny na wzgórzu wawelskim oraz poniżej warowne podgrodzie tak zwany Okół. Na terenie dzisiejszego Rynku i w pobliżu klasztoru Dominikanów zachowały się ślady osadnictwa z IX wieku, a z czasem, od XI stulecia, zaczęły pojawiać się budowle murowane. Były to przede wszystkim kościoły, wokół których skupiało się życie osad tworzących przedlokacyjny Kraków. Wtedy powstaje "miasteczko Wawelskie" z katedrą, kościołami, ratuszami i pałacami książęcymi. Z tego czasu pochodzi do dziś zachowany kościół św. Andrzeja znajdujący się w dawnym Okole.
W 1257 Bolesław Wstydliwy wydał akt lokacyjny Krakowa na prawie niemieckim. Wówczas powstaje ogromny centralnie położony rynek i wokół niego szachownicowo biegnące ulice. W 1285 r. Leszek Czarny otacza Kraków murami - powstaje 7 bram, z których najważniejszą i najbardziej strzeżoną była Brama Floriańska. Wówczas ukształtowało się średniowieczne miasto, pierwsze budowle miejskie: ratusz, sukiennice, kościół Mariacki, wokół domy i budynki gospodarcze, przebudowywane i rozbudowywane w okresie dojrzałego gotyku, renesansu, baroku, tworzące dzisiejszą niepowtarzalną atmosferę śródmieścia Krakowa.
Przy "Drodze Królewskiej" zobaczymy nie tylko sztandarowe zabytki znane z katalogów i przewodników, ale wiele niezapomnianych malowniczych miejsc, ciekawych detali architektonicznych, które sami dla siebie odnajdziemy w starym Krakowie.
   1. Plac Matejki
 2. Barbakan
 3. Ulica Floriańska
 4. Kościół Mariacki
 5. Sukiennice
 6. Wieża Ratuszowa
 7. Kościół Franciszkanów
 8. Kościół Dominikanów
 9. Kościół św. Piotra i Pawła
10. Kościół św. Andrzeja
11. Ulica Kanonicza
12. Kościół św. Idziego
13. Wzgórze Wawelskie
14. Katedra
15. Zamek królewski
Plac Matejki Barbakan ulica Floriańska kościół Mariacki Sukiennice Wieża Ratuszowa kościół Franciszkanów kościół Dominikanów kościół św. Piotra i Pawła kościół św. Andrzeja ulica Kanonicza kościół św. Idziego Wawel Katedra Zamek powrót
autorzy:
tekst: mgr Joanna Szlezynger
zdjęcia: Stanisław Świętoń
skład HTML: mgr inż. Grażyna Kruszelnicka i mgr inż. Paweł Kruszelnicki
źródła:
Garlicki J., Kossowski J., Ludwikowski L., Kraków Przewodnik, Sport i Turystyka, W-wa 1967
Rożek Michał, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, PWN, W-wa 1997
oraz foldery, mat. informacyjne i promocyjne dot. zabytków Krakowa