Szlakiem Stanisława Wyspiańskiego

Jest w Krakowie wiele miejsc bezpośrednio związanych z życiem Stanisława Wyspiańskiego. Samych tablic upamiętniających te miejsca jest dziewięć, a mogłoby być ich co najmniej dwa razy tyle. Bowiem opiekunowie przyszłego artysty raz po raz zmieniali mieszkania, a on sam w dojrzałych swych latach kilkakrotnie się przeprowadzał, często też wynajmował pracownie w różnych punktach miasta. O większości z nich wiemy tylko ze wspomnień mu współczesnych lub napomknień w korespondencji artysty i dziś nie sposób dokładnie ustalić - sali czy pokoju, które w pewnym okresie służyły Wyspiańskiemu za miejsce pracy.
Trasa śladami Stanisława Wyspiańskiego ma dwa warianty.
Pierwszy – krótszy – obejmuje swym zasięgiem ścisły obszar Starego Miasta i prezentuje najbardziej reprezentatywne obiekty:
  1. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego,
  2. Dom Długosza,
  3. Kościół Franciszkanów,
  4. Kościół Dominikanów,
  5. Teatr Słowackiego,
  6. Kościół Św. Krzyża,
  7. Kościół Paulinów na Skałce,
  8. Muzeum „Rydlówka".
W tym wariancie trasa może być adresowana przede wszystkim do młodzieży licealnej jako uzupełnienie ścieżki kształcenia w zakresie szkoły średniej.
Przy wariancie podstawowym trasę można zrealizować w ciągu jednego dnia z możliwością rozbicia na część dopołudniową (obiekty w obrębie Starego Miasta) i popołudniową (przejazd do Rydlówki). Powstałą w wyniku takiego rozplanowania przerwę można wykorzystać na czas wolny czy spożycie posiłku. Orientacyjny czas trwania to ok. 5 godzin oraz Rydlówka 1 godzina.
autorzy:
Praca w ramach przedmiotu Kulturoznawstwo
Turystyka i Rekreacja.
cofnij początek strony