W bieżącym roku akademickim  2017/2018 opiekunami roku na studiach:

I-go stopnia (studia stacjonarne i zaoczne) została:

  • dr Katarzyna Myśliwska

II-go stopnia (studia stacjonarne i zaoczne) został:

  • dr Piotr Cybula

Do zadań opiekuna roku należy reprezentowanie interesów studentów wobec władzy Wydziału oraz pomoc w bieżących problemach powstałych w trakcie studiów.