aktualne karty przedmiotów ( "sylabusy ") do planów studiów 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 ,  znajdują się na stronie:  syllabus.awf.krakow.pl

karty przedmiotów ( sylabusy ) do planów studiów 2016/2017, 2017/2018 znajduja się w USOS.

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia - profil ogólnoakademicki -LINK-

Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia - profil ogólnoakademicki -LINK-