Ukazała się nowa monografia dr hab. prof.nadzw. Dobiesława Dudka pt. "Polska myśl o kulturze fizycznej od czasów dawnych do roku 1939".

Fragment wstępu:
"... celem pracy jest przedstawienie dziejów polskiej myśli o kulturze fizycznej od czasów najdawniejszych do 1939 r. Rozwój myśli o polskiej kulturze fizycznej ukazaliśmy oczywiście na tle ogólnych uwarunkowań kulturowych, społecznych, oświatowych, organizacyjnych i prawnych. Wszystkie te wydarzenia są ukazane na tle uwarunkowań europejskiej i światowej kultury fizycznej..."