Profesorowie i doktorzy habilitowani

Dr hab. Wiesław ALEJZIAK prof. AWF

Dr hab. Dobiesław DUDEK prof.AWF

Dr hab. Krzysztof KAGANEK prof.AWF

Dr hab. Zygmunt KRUCZEK prof.AWF

Dr hab. Ewa ROSZKOWSKA prof.AWF

Dr hab. Ryszard WINIARSKI prof.AWF

Dr hab. Maria ZOWISŁO prof.AWF

Dr hab. Jerzy ROSZKOWSKI prof. AWF

Dr hab. Robert WALASZEK prof.AWF

Dr hab. Kinga KOSTARKIEWICZ-GIERAŁT prof.AWF

Dr hab. Paweł RÓŻYCKI prof.AWF

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Dr Maciej ABRAM

Dr Roman KOWALSKI

Dr Katarzyna GMYREK-GOŁĄB

Dr Artur KUREK

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Marta JAMKA

Przedstawiciele studentów

Przemysław Stelmach

Bartosz Pawlik

 Zaproszeni  goście

 przedstawiciel ZNP

przedstawiciel NSZZ "Solidarność"