PROBLEMATYKA BADAWCZA

Filozofia współczesna, ontologia, epistemologia, logika, krytyczne myślenie, metodologia nauk, filozofia sportu, teoria gier, filozofia Wschodu.

WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Kobiela F. 2016 Konik Polny – zaproszenie do gry, w: B.Suits, Konik Polny. Gry, Życie i Utopia, przeł. F. Kobiela, Aletheia, Warszawa, s. 9-16
 2. Kobiela F. 2016 In defense of the philosophy of the railway, „Fair Play. Journal of Philosophy, Ethics and Sports Law”, vol. 8, 2016, s. 1-9.
 3. Kobiela F. 2016 Fenomenologia analityczna Romana Ingardena wobec dwutorowości badań problematyki podmiotowości, w: Warmbier A., (red.) Spór o podmiotowość, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 101-111.
 4. Kobiela F. 2016 The nature of sport and its relation to the aesthetic dimension of sport, „Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica”,V 52, 2, s. 75–8.
 5. Kobiela F. 2016 Autorytet epistemiczny w sytuacji epistemicznej, „Filozofia Nauki”, nr 1, 123-139.
 6. Kobiela F. 2016 The Goal Triad in Games. A Conceptual Map and Case Studies, „Recerca. Revista de Pensament i Analisi”, nr 1, 13-27.
 7. Kobiela F. 2015 Podmiotowe uwarunkowania wolności realnej. O Ingardenowskiej wersjik ompatybilizmu, „Kwartalnik Filozoficzny”, vol. 43, nr 4, 5-20.
 8. Kobiela F. 2015 Jak to jest być filozofem? Objawy - przyczyny - terapia - rokowania, „Studia Philosophica Vratislaviensia”, no. 3, 9-34.
 9. Kobiela F. 2015 Salva Phaenomenis. Phenomenological Dimension of Subjectivity in the Frame of the Reductionist Paradigm of Cognitive Sciences, „Studia Humana” no 2, 3-12.
 10. Kobiela F. 2015 Jak uczynić nasze wrażenia adekwatnymi? „Studia Philosophica Vratislaviensia”, no. 2, 73-77.
 11. Kobiela F. 2015, Z ontologii gry w szachy, „Kwartalnik Filozoficzny”, vol. 43, no. 1, 61-78.
 12. Kobiela F. 2014 Watching Fixed Sport. An Imaginary Dialogue, „Fair Play. Fair Play. Journal of Philosophy, Ethics and Sports Law”, vol. 2, no 1, 83-88.
 13. Kobiela F. 2014 The Causal Structure of the World in Ingarden’s Ontology, w: Substantiality and Causality, M. Szatkowski, M. Rosiak, Walter de Gruyter, 39-60.
 14. Kobiela F. 2014 Kinds of Chance in Sport, „Sport, Ethics and Philosophy”, vol. 8, no 1, 65-76
 15. Kobiela F. 2013 Beautiful Sports. On Aesthetically Valuable Qualities of Sport, w: Estetika tela, telesnosti a športového pohybu, ed. J. Oborný, F. Seman, Univerzita Komenského, Bratislava, s. 83-88.
 16. Kobiela F. 2013 Światy Ingardena. Przyczynek do badań nad przyczynową strukturą świata realnego, w: Świadomość, świat, wartości (M. Rosiak, D. Leszczyński eds.), PFF Wrocław, s. 315-333.
 17. Kobiela F. 2011 Two Kinds of Games, „Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica”, vol 47, no. 1, s. 61-67.
 18. Kobiela F. 2011 Filozofia czasu Romana Inagrdena wobec sporów o zmienność świata, Universitas, Kraków.
 19. Kobiela F. 2011 From State Socialism to Free Society: Sport in Poland from 1945 until Present Day, w: The Interaction of Sport and Society in the V4 Countries, ed. G. S. Földesi, T. Dóczi, HSSS, Budapest, s. 85-93.
 20. Kobiela F. 2009 Rodzaje losowości w grach, „Studia Humanistyczne”, Nr 9, s. 23-32.